นกละเมอ คอร์ด พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง นกละเมอ ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

มองดูหน้าสาว เจ้าก็มองมองจ้องตาเจ็บช้ำจริงในใจจำ มอบให้รัก อันหอมเย็นเป็นไปได้เพียงแค่นกละเมอ ครั้นก่อตัวกลัวคนจะรับรู้ สู้อดและทน ซ่อนเร้นไม่เป็นอันนอน
Dark / Light
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • Bb7Chord Guitar Bb7
 • Bbsus4Chord Guitar Bbsus4
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • Dsus4Chord Guitar Dsus4
 • EChord Guitar E
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง นกละเมอ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ. And lyrics with chords guitar Eb,Cm,Bb,Gm,Fm,G,Bb7,G#,Bbsus4,C

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :EbCmBbGmFmFmBbBb+BbEbEbEbGEb รักจากCmไปไกล ไกล Bbห่าง ร้างGmร้าง     Bbรา 
     Bbก่อนยังจำมั่นถึงคืนBb7วันรัก------------------------
* Ebครั้นก่อCmตัวกลัวคนBbจะรับGmรู้      
   Eb สู้อดและGทน ซ่อนเร้นไม่เป็นอันCmนอน
BbตะเกียงดวงEbน้อย เราก็ปBbล่อย
  ลมพัดG#พาลมพัดพาแสงมัFmนไป
ใต้แสงดG#าวดาวเหนือประกายใสFmส่อง  
   Ebยังไม่เปลี่ยนFmทาง
------------------------
**Bbองดูหน้าEbสาว  เจ้าก็มBbองมองจ้องG#ตา
เจ็บช้ำจริงในFmใจจำ มอบใCmห้รัก
อันหอมเย็นเป็นไปได้เพียงแGmค่นกละเEbมอ
Instru :EbCmBbGmFmFmBbFmFm+Bb7Bb7EbCmBbGmEbCmGm+GmCmCmBbEbBb7G#+FmG#Bbsus4FmBbEbBbG#FmGm+GmEbEbCBbG
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :G
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง นกละเมอ คอร์ด พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

รักจากไปไกลไกล ห่าง ร้างร้าง รา
ก่อนยังจำมั่นถึงคืนวันรัก 

* ครั้นก่อตัวกลัวคนจะรับรู้  
สู้อดและทน ซ่อนเร้นไม่เป็นอันนอน
ตะเกียงดวงน้อย เราก็ปล่อย
ลมพัดพาลมพัดพาแสงมันไป
ใต้แสงดาวดาวเหนือประกายใสส่อง ยังไม่เปลี่ยนทาง

** มองดูหน้าสาว เจ้าก็มองมองจ้องตา-
เจ็บช้ำจริงในใจจำ มอบให้รัก
อันหอมเย็นเป็นไปได้เพียงแค่นกละเมอ
 
(ซ้ำ *, **)