เธอทุกคืน คอร์ด IFMENOT

คอร์ดเพลง เธอทุกคืน ของ IFMENOT และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เธอรู้บ้างไหมมีใครเฝ้ารอเธออยู่ตรงนี้ ไม่เคยทุกนาที ที่เราพบกันไม่เลือนหายไป เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากให้เหลือไว้ในใจ เนิ่นนานสักเท่าไหร่ ยังคิดถึงเธออยู่ทุกคืน

Dark / Light
  • AChord Guitar A
  • BmChord Guitar Bm
  • CChord Guitar C
  • DChord Guitar D
  • EmChord Guitar Em
  • F#mChord Guitar F#m
  • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง เธอทุกคืน IFMENOT. And lyrics with chords guitar D,A,Bm,G,F#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Dหมือนว่าฉันไม่เป็นไAร แต่ในBmใจของฉันไม่เคยAลืม
เรื่องราวที่คGวรจบ เมื่อF#mเราตื่น  
แต่เหGมือนว่ามันไม่เคยจะหายAไป
สิ่งสุดท้าDยที่เหลือภายในใAจ 
คือความหวั่นไBmหว ที่ฉันยังต้องAเจอ
กลับวันที่ฉันไม่Gมีเธอ ไF#mม่มีเธอ
ทุกGวินาที ไม่มีความหมAาย------------------------
* เธอรู้บ้างDไหมมีใครเฝ้ารอเธออยู่ตAรงนี้
  ไม่เคยทุกนาBmที ที่เราพบกันไม่เลือนหAายไป
เป็นสิ่งสุดท้Dายที่อยากให้เหลือไว้ในAใจ 
 เนิ่นนานสักเBmท่าไหร่ ยังAคิดถึงเธออยู่ทุกคืน
------------------------มีความหDมายแค่ไหนใจเAธอ 
 ที่ผ่านมาBmนั้นว่าฉันคนนี้คืออะAไร
เป็นคนที่เGธอลืม หรือF#mคนที่เธอห่วงใย 
 สุดGท้ายฉันคืออะไรยังไม่Aรู้ แต่ในตอนนี้...
  1. ( ซ้ำ  
  2. *
  3.  )
Instru :DABmAGF#mGAเพียงแค่ชั่Gวคืน แต่ไม่Aชั่วคราว
ความอ่อนไBmหวทุกค่ำคืน
ที่เราอยากAจบแล้วให้มันผ่านไป
ยิ่Gงลืม มันยิ่งF#mมากมาย
ไม่อาจเGลือนและจางหายไป แAม้นานจนวันนี้...------------------------ช่วยกลับมาได้ไDหม ไม่อยากต้องรอเธออยู่แบAบนี้
อยากหยุดทุกนBmาที ที่เราพบกันไม่ให้หAายไป
เป็นสิ่งสุดDท้าย ที่ยังคงเหลือไว้ในAหัวใจ
เนิ่นนานแBmค่ไหน ยังAคิดถึงเธอเDสมอ A...    Bm          A       
D สิ่งสุดท้ายAที่เหลือในใจขอBmงฉัน ยังAมีแค่เธอทุกDคืน
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เธอทุกคืน คอร์ด IFMENOT

เหมือนว่าฉันไม่เป็นไร แต่ในใจของฉันไม่เคยลืม
เรื่องราวที่ควรจบ เมื่อเราตื่น
แต่เหมือนว่ามันไม่เคยจะหายไป
สิ่งสุดท้ายที่เหลือภายในใจ
คือความหวั่นไหว ที่ฉันยังต้องเจอ
กลับวันที่ฉันไม่มีเธอ ไม่มีเธอ
ทุกวินาที ไม่มีความหมาย

* เธอรู้บ้างไหมมีใครเฝ้ารอเธออยู่ตรงนี้
ไม่เคยทุกนาที ที่เราพบกันไม่เลือนหายไป
เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากให้เหลือไว้ในใจ
เนิ่นนานสักเท่าไหร่ ยังคิดถึงเธออยู่ทุกคืน

มีความหมายแค่ไหนใจเธอ
ที่ผ่านมานั้นว่าฉันคนนี้คืออะไร 
เป็นคนที่เธอลืม หรือคนที่เธอห่วงใย
สุดท้ายฉันคืออะไรยังไม่รู้ แต่ในตอนนี้...

(ซ้ำ *)

เพียงแค่ชั่วคืน แต่ไม่ชั่วคราว
ความอ่อนไหวทุกค่ำคืน ที่เราอยากจบแล้วให้มันผ่านไป
ยิ่งลืม มันยิ่งมากมาย
ไม่อาจเลือนและจางหายไป แม้นานจนวันนี้...

ช่วยกลับมาได้ไหมไม่อยากต้องรอเธออยู่แบบนี้
อยากหยุดทุกนาที ที่เราพบกันไม่ให้หายไป
เป็นสิ่งสุดท้ายที่ยังคงเหลือไว้ในหัวใจ
เนิ่นนานแค่ไหน ยังคิดถึงเธอเสมอ...
สิ่งสุดท้ายที่เหลือในใจของฉัน ยังมีแค่เธอทุกคืน