ตัวสำรอง คอร์ด พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

คอร์ดเพลง ตัวสำรอง ของ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง และเนื้อร้องคำร้อง : ฉัตรชัย ดุริยประณีต, ทำนอง : ณรงศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์, เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เธอรู้ดี... ย่อมรู้... ดี ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ ร่วมเป็นชีวิตใหม่ ก็ขอให้เธอเป็นตัวจริง ฉันคงต้องเจ็บ ช้ำใจนิดหน่อย
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ตัวสำรอง พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง. And lyrics with chords guitar A,F#m,D,E,Bm,C#m/G#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AF#mDE(2 Times)A แล้วเธอF#mก็ไป ฉันยังเสียDดาย
  เหมือนคนเEคยรักกัน
A รู้ตัวตั้งF#mนาน ก็เตรียมใจไว้ก่Dอน
  ไอ้เEรามันตัวสำรองคนหนึ่งInstru :AF#mDEA แล้วเธอF#mก็ไป พบใครคนใDหม่  เจอตัวจEริงสมใจ
A ฉันเองเข้F#mาใจ  ถึงวันก็ต้องไDป    ไEปตามทางที่เธอ------------------------
* (เธอรู้ดี...)  ย่อมAรู้...    F#m ดี        
  Bmใครคนที่EถูกใจเธอหAลายF#mอย่าง    
BmใครจะเหมาะEสมควรคู่Aพอ  ร่วมC#m/G#เป็น       ชีวิตใF#mหม่     
    E       ก็Dขอให้เธอเป็นตัวจEริง
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :AF#mDE(2 Times)A ฉันคงต้องF#mเจ็บ ช้ำใจนิดหDน่อย  นาน ๆ Eไปก็ลืม
A และเธอคงF#mเจ็บ  ก็ทำใจไว้หDน่อย Eไปตามทางที่เธอ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ตัวสำรอง คอร์ด พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

แล้วเธอก็ไป ฉันยังเสียดาย เหมือนคนเคยรักกัน
รู้ตัวตั้งนาน ก็เตรียมใจไว้ก่อน
ไอ้เรามันตัวสำรองคนหนึ่ง

แล้วเธอก็ไปพบใครคนใหม่ เจอตัวจริงสมใจ
ฉันเองเข้าใจถึงวันก็ต้องไป ไปตามทางที่เธอ

* (เธอรู้ดี...) ย่อมรู้... ดี
ใครคนที่ถูกใจเธอหลายอย่าง
ใครจะเหมาะสมควรคู่พอ ร่วมเป็นชีวิตใหม่
ก็ขอให้เธอเป็นตัวจริง

(ซ้ำ *)

ฉันคงต้องเจ็บ ช้ำใจนิดหน่อย นาน ๆ ไปก็ลืม
และเธอคงเจ็บ ก็ทำใจไว้หน่อย ไปตามทางที่เธอ

(ซ้ำ *)