ใครหนอ คอร์ด The Innocent

คอร์ดเพลง ใครหนอ ของ The Innocent และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

จะเอาโลก มาทำปากกา จะเอานภามาแทนกระดาษ เอาน้ำหมดมหาสมุทร แทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ ใครหนอ รักเราเท่าชีวัน

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ใครหนอ The Innocent. And lyrics with chords guitar A,F#m,Bm,D,E

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :A F#mBmDA F#mBm EA DAใคAรหนอ รักBmเรา   เEท่า ชีAวี     Bm          E   
  ใครAหนอ ปรBmาณี  ไม่Eมีเสื่อมคAลาย Bm          E   
ใครAหนอ รักBmเราใช่เพียงรูปDกาย
  รักเขาไม่หAน่ายF#m  มิคิดทำBmลาย ...ใครEหนาD       E
ใครหAนอ รักBmเรา เศEร้าทรวงAใน  Bm          E 
ใครหAนอ เอาBmใจปลอบEเราเรื่AอยมาBm          E
ใครหAนอ รักBmเราดังดวงแDก้วตา
  รักเขากว้างAกว่า F#mพื้นพสุธBmา        E นภาAกาศD       A------------------------
* จะเอAาโลก มาทำปากกา 
จะเอBmานภามาแทนกระDดาษ
เอาน้ำหAมดมหาสมุทร แทนหมึกวาด
  ประกาศพระคุณไBmม่พอ    E
------------------------
** ใครหAนอ รักBmเราเท่าEชีวัน A       Bm          E     
ใครหAนอ ใคBmรกันให้เรEาขี่คอA ( คุณBmพ่อ คุณEแม่ )
ใครหAนอ ชักBmชวนดูหนังสี่Dจอ 
รู้แล้วละAก็ อย่F#mามัว รั้งรBmอ   ทดEแทนบุญAคุณ D       A
Instru :ABmDAF#mBmEADA
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
ทดแทนบุญAคุณ …Bm          E
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ใครหนอ คอร์ด The Innocent

ใครหนอ รักเราเท่าชีวี
ใครหนอปราณีไม่มีเสื่อมคลาย
ใครหนอ รักเราใช่เพียงรูปกาย
รักเขาไม่หน่าย มิคิดทำลาย ...ใครหนา
ใครหนอ  รักเราเศร้าทรวงใน 
ใครหนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมา
ใครหนอ รักเราดังดวงแก้วตา 
รักเขากว้างกว่า พื้นพสุธา นภากาศ

* จะเอาโลก มาทำปากกา  
จะเอานภามาแทนกระดาษ
เอาน้ำหมดมหาสมุทร แทนหมึกวาด
ประกาศพระคุณไม่พอ

** ใครหนอ รักเราเท่าชีวัน 
ใครหนอ    ใครกันให้เราขี่คอ (คุณพ่อ คุณแม่)
ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ      
รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ    

(ซ้ำ * , **)

ทดแทนบุญคุณ
ใครหนอ รักเราเท่าชีวัน 
ใครหนอ  ใครกันให้เราขี่คอ       
ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ 
รู้แล้วละก็    อย่ามัวรั้งรอ           
ทดแทน  บุญคุณ…