ลาวเสี่ยงเทียน คอร์ด ดวงพร พงศ์ผาสุก

คอร์ดเพลง ลาวเสี่ยงเทียน ของ ดวงพร พงศ์ผาสุก และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

พระปัญญาเลิศล้น ทรงค้นพบสัจธรรม พระการุณเลิศล้ำ ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์ พระองค์เลิศแล้วล้วนบริสุทธิ์ สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CaugChord Guitar Caug
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
 • GaugChord Guitar Gaug
คอร์ดเพลง ลาวเสี่ยงเทียน ดวงพร พงศ์ผาสุก. And lyrics with chords guitar F,Em,Dm,Am,G/B,C,G,Caug,E

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :F EmDmAm G/BC(2 Times)G
* CธูปเทียนFทองสองEmมือ     Dmถือไว้   C ตั้งใจG/Bวันทา  
CธูปเทียนFทองสองEmมือ       Dmถือไว้   C ตั้งใG/BจวันทAm
น้อมเคาGรพบูFชา พระศาDmสดาของGชาวCพุทธ
น้อมCaugเคารพ บูAmชา พระศาGสดาของชาวพุCทธ  G
Instru :C FEm DmCG/BC FEm DmC G/BAm+GFDm GCCaugAmGC G
------------------------
** CพระปัญญาเลิFศล้น G ทรงค้นพบสัจธรรม
CพระการุณเลิศFล้ำ    G ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์
พระองค์เลิศแล้วEล้วนบริFสุทธิ์
  สอนคนให้หGลุดพ้นความทุกCข์ทน
พระองค์เลิศแFล้วล้วนEบริสุAmทธิ์
  สอนGคนให้หFลุดพ้นGความทุกข์Cทน
Instru :CFGGCFGG+EFGCF EAm GF GC
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ลาวเสี่ยงเทียน คอร์ด ดวงพร พงศ์ผาสุก

ธูปเทียนทองสองมือ ถือไว้ตั้งใจวันทา
ธูปเทียนทองสองมือ ถือไว้ตั้งใจวันทา
น้อมเคารพบูชา พระศาสดาของชาวพุทธ
น้อมเคารพบูชา พระศาสดาของชาวพุทธ

พระปัญญาเลิศล้น ทรงค้นพบสัจธรรม
พระการุณเลิศล้ำ ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์
พระองค์เลิศแล้วล้วนบริสุทธิ์
สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
พระองค์เลิศแล้วล้วนบริสุทธิ์
สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน

(ซ้ำทั้งหมด)