ค่าน้ำนม คอร์ด เพลง ค่าน้ำนม

คอร์ดเพลง ค่าน้ำนม ของ เพลง ค่าน้ำนม และเนื้อร้องคำร้อง : ไพบูลย์ บุตรขัน

ควร... คิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า... ลูกคิดถึงค่าน้ำนม เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C7Chord Guitar C7
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ค่าน้ำนม เพลง ค่าน้ำนม. And lyrics with chords guitar C,F,Am,G,Em,A,Dm,C7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :C FC AmC GC(2 Times)แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หCลวง 
ที่เฝ้าEmหวง ห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนAmเปล    
Cม่ ...  Fเราเฝ้าโอ้ละเCห่   
   Amกล่อมลูกน้อยนอนEmเปล
ไม่ห่างหันAเห ไปจนDmไกล ...G------------------------แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนCอม 
แม่ผ่ายEmผอม ย่อมเกิดจากรักลูกปักดAmวงใจ
Cติบ ... Fโตโอ้เล็กจนใCหญ่ 
  Amนี่แหละหนาอะEmไร
มิใช่ใดหGนาเพราะค่าน้ำCนม    C7------------------------
* Fควร ...  Gคิดพินิจให้Cดี 
    Amค่าน้ำนมแDmม่นี้ จะGมีอะไรเหมาะCสม
โอ้ว่าแม่Emจ๋า ... ลูกAmคิดถึงค่าน้ำDmนม 
เลือดในอกผGสม
กลั่นเป็นน้ำAmนมให้ลูกดื่มEmกิน      Am           G
------------------------
** ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูCกฝัง 
แต่เมื่อEmหลัง เปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแAmผ่นดิน
Cบวช ...  FเรียนพากเพียรจนCสิ้น  
  Amหยดหนึ่งน้ำนมEmกิน ทดแทนไGม่สิ้นพระคุณแม่Cเอย
Instru :CEmAmC FC AmEm GC
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :C FC AmC GC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ค่าน้ำนม คอร์ด เพลง ค่าน้ำนม

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวง ห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
แม่... เราเฝ้าโอ้ละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปล ไม่ห่างหันเห ไปจนไกล...

แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
แม่ผ่ายผอม ย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
เติบ... โตโอ้เล็กจนใหญ่
นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม

* ควร... คิดพินิจให้ดี
ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ว่าแม่จ๋า... ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

** ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
แต่เมื่อหลัง เปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
บวช... เรียนพากเพียรจนสิ้น
หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

(ซ้ำ *, **)