ยิ้มสู้ คอร์ด Getsunova

คอร์ดเพลง ยิ้มสู้ ของ Getsunova และเนื้อร้องคำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ, ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช, Ost : บทเพลงในดวงใจราษฎร์

ใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภา สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน คนเป็นคนจะจนหรือมี ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#dimChord Guitar Abdim
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CaugChord Guitar Caug
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DaugChord Guitar Daug
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#dimChord Guitar F#dim
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ยิ้มสู้ Getsunova. And lyrics with chords guitar F,Gm,Dm,C,G,Bbm,Am,Caug,Bb,F#dim

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :F GmDmGmCFโลกจะสุขGmสบายนั้นเป็นได้หDmลายทาง
  ต้Gองหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้Cพ้นไป
Gmจะสบความสุขสันต์สำคัญที่Cใจ  
  Fสุขและทุกข์อย่าGmงไรเพราะใจตนเCอง   
Fฝ่าลู่ทางชีGmวิตต้องคิดเฝ้าDmย้อมใจ
  โGลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง
Bbmตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยAmเพลง
   GmไยนึกกลัวหวาดCaugเกรงยิ้มสู้F------------------------
* Fคนเป็นคนจะGmจนหรือAmมี     
     Fร้ายหรือดีGmคงมีหวังBbmอยู่         
BbmยามปวงมารมาพาลลบAmหลู่      Dm        
   ยิ้Gมละมัยใจสู้หมู่มวลเภทCภัย
------------------------
** Fใฝ่กระทำความGmดีให้มีจิตโสDmภา    
  สGร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป
Bbmจะสบความสุขสันต์สำคัญAmที่ใจ     Dm         
  Gm เฝ้าแต่ยิ้มสู้Cไปแล้วใจชื่นFบาน
Instru :F GmBb C(4 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
F#dim                 เGmฝ้าแต่ยิ้มสู้Cไปแล้วใจชื่นบFานOutro :F GmBb C(4 Times)F
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ยิ้มสู้ คอร์ด Getsunova

โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทาง
ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป
จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ
สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง
ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ
โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง
ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง
ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้

* คนเป็นคนจะจนหรือมี ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่
ยามปวงมารมาพาลลบหลู่
ยิ้มละมัยใจสู้หมู่มวลเภทภัย

** ใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภา
สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป
จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ
เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน

(ซ้ำ *, **)

เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน