สำนึกได้ก็สายเกิน คอร์ด พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง สำนึกได้ก็สายเกิน ของ พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : พจน์ สุวรรณพันธ, เรียบเรียง : ภคพล กรกระหนก

เหตุผลง่าย ๆ แต่แน่นหนัก ก็คือรักคำเดียวเท่านั้น แต่ใจมืดบอดของฉัน กลับมองไม่เห็นคุณค่า จนต่อมความอดทนสุดท้าย แตกสลายลงในพริบตา เมื่อฉันโผล่หัวกลับมา ก็พบแต่ความว่างเปล่า

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • Dsus4Chord Guitar Dsus4
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • Gsus4Chord Guitar Gsus4
คอร์ดเพลง สำนึกได้ก็สายเกิน พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม. And lyrics with chords guitar D,F#m,Bm,A,G,Em,Dsus4

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :D F#mBm AG ADF#mBmEm AD Dsus4D Dsus4D หลายครั้งที่F#mทำให้เธอร้องBmไห้  
 เพราะAความเจ้าชู้ มักGง่าย จากAคนที่ไว้ใจที่Dสุด
Bm หลายครั้งที่F#mทำให้เธอปวดBmร้าว 
  ต้องAกินน้ำตาแทนGข้าว ความเAหงาเป็นเพื่อนDทุกคืน------------------------
*F#m หลายคดีที่Bmก่อไว้   F#m เธอก็ยังให้Bmอภัย 
  ถึงจะเGจ็บจนแทบขาดใจ ก็ยังทนAฝืน
------------------------
** เหตุผล ง่ายD ๆ แต่แน่นBmหนัก 
  ก็คือรักคำเดียวเท่าDนั้น
แต่ใจมืดบอดของGฉัน   กลับAมองไม่เห็นคุณDค่า
จนต่อมความอดทนสุดBmท้าย   แตกสF#mลายลงในพริBmบตา
เมื่อฉันโผล่หัวกลับGมา  ก็Aพบแต่ความว่างเDปล่า
Instru :F#mBmEm ADGDEm AD
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
D สมเพชตัวF#mเองที่โง่อย่Bmางนี้ 
  ฟ้าAมอบคนที่แสนGดี   ไม่Aมีปัญญา รักDษาไว้
Bm ปล่อยฉันให้F#mจมน้ำตา เดียวBmดาย ชดใAช้สิ่งที่ทำGไป 
  เพราะหัวAใจ ฉันมันDมืดบอด
D ปล่อยฉันใF#mห้จมน้ำตา เดียวBmดาย ชดAใช้สิ่งที่ทำGไป 
  สำนึกไAด้มันก็ สายเกิน
Outro :D Dsus4D Dsus4D
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง สำนึกได้ก็สายเกิน คอร์ด พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม

หลายครั้งที่ทำให้เธอร้องไห้
เพราะความเจ้าชู้มักง่าย จากคนที่ไว้ใจที่สุด
หลายครั้งที่ทำให้เธอปวดร้าว
ต้องกินน้ำตาแทนข้าว ความเหงาเป็นเพื่อนทุกคืน

* หลายคดีที่ก่อไว้ เธอก็ยังให้อภัย
ถึงจะเจ็บจนแทบขาดใจ ก็ยังทนฝืน

** เหตุผลง่าย ๆ แต่แน่นหนัก
ก็คือรักคำเดียวเท่านั้น แต่ใจมืดบอดของฉัน
กลับมองไม่เห็นคุณค่า จนต่อมความอดทนสุดท้าย
แตกสลายลงในพริบตา เมื่อฉันโผล่หัวกลับมา
ก็พบแต่ความว่างเปล่า

(ซ้ำ *, **)

สมเพชตัวเองที่โง่อย่างนี้
ฟ้ามอบคนที่แสนดี ไม่มีปัญญารักษาไว้
ปล่อยฉันให้จมน้ำตาเดียวดาย ชดใช้สิ่งที่ทำไป
เพราะหัวใจฉันมันมืดบอด
ปล่อยฉันให้จมน้ำตาเดียวดาย ชดใช้สิ่งที่ทำไป
เพราะหัวใจฉันมันมืดบอด
ปล่อยฉันให้จมน้ำตาเดียวดาย ชดใช้สิ่งที่ทำไป
สำนึกได้มันก็สายเกิน