รักจางที่บางปะกง คอร์ด ก๊อต จักรพรรณ์

คอร์ดเพลง รักจางที่บางปะกง ของ ก๊อต จักรพรรณ์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : -, เรียบเรียง : -, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

บาง ปะกง น้ำคงขึ้นขึ้นลงลง ใจอนงค์ ก็คงเลอะเลือนกะล่อน ปากน้ำเค็ม ไหลขึ้นก็จืดก็จาง ใจน้องนาง นับนานเลยจางจากจร ใจนารีสวยสด คงคดดั่งลำน้ำ
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง รักจางที่บางปะกง ก๊อต จักรพรรณ์. And lyrics with chords guitar G,Em,D,C,Bm,Am,A,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GEmD CBm EmAm DG EmAm DGใฝ่พะวงหลงEmเฝ้า สาวเจ้าบางปะGกง
   พางวยAmงงหลงเDก้อ พี่เพ้อGหา
โอ้เวรกรรมจำพEmราก จากไปไกลGตา
   ในอุราระDทม ตรมไหม้
เจ้าทำเมินพี่หCมอง โธ่เจ้าDมองพี่เหGมือน
   ผ้าพันกันเปื้อน นานก็เDลือนล้างไG
ไยมาDตัดไมตGรี น้องมีแฟนใหม่
  ทิ้งชาวนาไร่ ไปกับหนุ่มเศรษฐี น้องลืมเรือบด
นั่งรถอร่าม งามด้วยศักดิ์ศรี
   ยามพี่ล่องเรือมา ตามประสาบ้านเรา
หาคนงามถามข่าว มองหาสาวไม่มี
  ชีวีแทบขาดรDอน Em          G------------------------
* บาง ปะEmกง น้ำคงขึ้นขึ้นลงลง
   ใจอนงค์ ก็คงเลอะเลือนกะBmล่อน
ปากน้ำEmเค็ม ไหลขึ้นก็จืดก็จาง
   ใจน้องนาง นับนานเลยจางจากBmจร
ใจนาAรีสวยDสด คงคดดั่งลำน้ำ
   พี่ขืนพายGจ้ำ คงต้องช้ำแน่นDอน
ต้องจอดเรือขอลา แม่กานดางามงAอน
   วอนหลวงพ่อโสDธร จงดลใจยอดGชู้
เจ้าอยู่ แห่งไหน อยู่ใกล้หรือไกล สุดEmกู่
   ได้ยินเพลงGร้อง น้องจงคืนสู่
พี่ยังBmคอย พEmธู อยู่ที่DบางปะEmกง
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :GFEm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง รักจางที่บางปะกง คอร์ด ก๊อต จักรพรรณ์

ใฝ่พะวงหลงเฝ้าสาวเจ้าบางปะกง
พางวยงงหลงเก้อ พี่เพ้อหา
โอ้เวรกรรมจำพรากจากไปไกลตา
ในอุราระทมตรมไหม้
เจ้าทำเมินพี่หมอง โธ่เจ้ามองพี่เหมือน
ผ้าพันกันเปื้อน นานก็เลือนล้างไป
ไยมาตัดไมตรี น้องมีแฟนใหม่
ทิ้งชาวนาไร่ไปกับหนุ่มเศรษฐี น้องลืมเรือบด
นั่งรถอร่าม งามด้วยศักดิ์ศรี
ยามพี่ล่องเรือมา ตามประสาบ้านเรา
หาคนงามถามข่าว มองหาสาวไม่มี
ชีวีแทบขาดรอน

* บาง ปะกง น้ำคงขึ้นขึ้นลงลง
ใจอนงค์ ก็คงเลอะเลือนกะล่อน
ปากน้ำเค็ม ไหลขึ้นก็จืดก็จาง
ใจน้องนาง นับนานเลยจางจากจร
ใจนารีสวยสด คงคดดั่งลำน้ำ
พี่ขืนพายจ้ำ คงต้องช้ำแน่นอน
ต้องจอดเรือขอลา แม่กานดางามงอน
วอนหลวงพ่อโสธร จงดลใจยอดชู้
เจ้าอยู่ แห่งไหน อยู่ใกล้หรือไกล สุดกู่
ได้ยินเพลงร้อง น้องจงคืนสู่
พี่ยังคอย พธู อยู่ที่บางปะกง

(*)