เก็บ คอร์ด Blue shade Feat.ติ๊ก ชีโร่

คอร์ดเพลง เก็บ ของ Blue shade Feat.ติ๊ก ชีโร่ และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เก็บตรงที่เดิม เก็บคำว่าฉันรักเธอ แต่ฉันฉีกคำว่าเราไม่เข้ากัน คำนั้นทิ้งมันไป และยังเก็บของขวัญ ที่ไม่เขียนว่าเป็นเป็นชิ้นสุดท้าย จดหมายของเธอ เก็บซองไว้เ...

Dark / Light
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง เก็บ คอร์ด Blue shade Feat.ติ๊ก ชีโร่

เก็บตรงที่เดิม  เก็บคำว่าฉันรักเธอ  แต่ฉันฉีกคำว่าเราไม่เข้ากัน  คำนั้นทิ้งมันไป  
และยังเก็บของขวัญ ที่ไม่เขียนว่าเป็นเป็นชิ้นสุดท้าย  
จดหมายของเธอ  เก็บซองไว้เหมือนเดิม  แต่ฉันขีดข้อความที่เธอบอกลาฉัน ทิ้งมันไป  
เก็บกุญแจไว้  ซ่อนอยู่ตรงที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง  
 
ฉันเลือกจะเก็บไว้เพียงครึ่งเดียวที่งดงาม  ครึ่งหนึ่งที่เป็นดั่งในความฝัน นั้นคงสวยงาม  ที่มีเธอข้างกายตลอดมา 
 
อยากเก็บไว้แค่เท่านี้พอ  เฝ้ารอคอยอีกครึ่งหนึ่งที่ตามหา  อีกครึ่งหนึ่งที่เราไขว่คว้า  และวินาทีนั้น จะไม่ให้จากไป  จะเป็นไปได้ไหม
เก็บไว้เพื่อให้ฉัน ได้เจอวันเวลาที่งดงาม  เรื่องจริงมันต่างจากฝัน เหลือเกิน  อีกครึ่งเป็นอย่างไร  จะสวยงามแค่ไหม อยู่ที่เธอ  
 
ที่เดิมของเรา  ที่เราอยู่ด้วยกัน  มุมของเธอ ยังแบ่งมันเอาไว้อยู่อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยน  
เก็บเพียงคำนั้น  ที่บอกกันว่าเธอจะกลับมา  ไม่มีแล้ว