ฝืน คอร์ด UpSyndrom

คอร์ดเพลง ฝืน ของ UpSyndrom และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เธอบอกไม่เคยรู้สึก เธอบอกไม่เคยจะนึกถึงวันเก่า ที่เราเคยรักกัน ก็เข้าใจดีทุกอย่าง ว่าทางของเราคงต้องยอมจบ และฉันคงต้องตัดใจ แต่ในวันนี้ จะขอบอกเธอให้รู้ไว...
Dark / Light
คอร์ดเพลง ฝืน ของ ศิลปิน UpSyndrom เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::เธอบอกไม่เคยรู้สึก เธอบอกไม่เคยจะนึกถึงวันเก่า ที่เราเคยรักกัน ก็เข้าใจดีทุกอย่า

เนื้อเพลง ฝืน คอร์ด UpSyndrom

เธอบอกไม่เคยรู้สึก เธอบอกไม่เคยจะนึกถึงวันเก่า
ที่เราเคยรักกัน
ก็เข้าใจดีทุกอย่าง ว่าทางของเราคงต้องยอมจบ
และฉันคงต้องตัดใจ
แต่ในวันนี้ จะขอบอกเธอให้รู้ไว้สักอย่าง
ไม่ว่ายังไง ใจฉันจะมีแต่เธอ
เพราะฉันรักเธอได้เพียงคนเดียว
หัวใจดวงนี้ยังมีแค่เธอ และไม่อยากใช้รักใครต่อไป
ฉันเองก็พร้อมจะทำทุกอย่าง
ทุกช่วงชีวิตที่ยังหายใจ จะขอใช้ทุกวันเพื่ออยู่รอเธอ
ทนเจ็บยังดีซะกว่า หากว่าฉันนั้นต้องยอมปล่อย
ให้รักเราเป็นเพียงฝัน
แต่ในวันนี้ จะขอบอกเธอให้รู้ไว้สักอย่าง
ไม่ว่ายังไง ใจฉันจะมีแต่เธอ
เพราะฉันรักเธอได้เพียงคนเดียว
หัวใจดวงนี้ยังมีแค่เธอ และไม่อยากใช้รักใครต่อไป
ฉันเองก็พร้อมจะทำทุกอย่าง
ทุกช่วงชีวิตที่ยังหายใจ จะขอใช้ทุกวันเพื่ออยู่รอเธอ
แต่ในวันนี้ จะขอบอกเธอให้รู้ไว้สักอย่าง
ไม่ว่ายังไง ใจฉันจะมีแต่เธอ
เพราะฉันรักเธอได้เพียงคนเดียว
หัวใจดวงนี้ยังมีแค่เธอ และไม่อยากใช้รักใครต่อไป
ฉันเองก็พร้อมจะทำทุกอย่าง
ทุกช่วงชีวิตที่ยังหายใจ จะขอใช้ทุกวันเพื่ออยู่รอเธอ
จะวันไหน ยังไง ก็อยู่รอเธอ