ขีดเส้นใต้ คอร์ด กบ ทรงสิทธิ์

คอร์ดเพลง ขีดเส้นใต้ ของ กบ ทรงสิทธิ์ และเนื้อร้องคำร้อง : ธนา ชัยวรภัทร์, ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์, เรียบเรียง : กุลวัฒน์ พรหมสถิต

เขียน... ทุกอย่าง ไว้เตือนให้ใจมันจำ ย้ำ... ข้อความสำคัญ ย้ำ... ไว้อ่านสอนใจทุกวัน คง... พอทำให้ลืมเธอ แม้มันจะเจ็บ แม้มันจะทรมาน และมันจะทำเราร้องไห้
Dark / Light
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง ขีดเส้นใต้ กบ ทรงสิทธิ์. And lyrics with chords guitar C,Cmaj7,F,G,Dm,E,Am,D/F#,Em,D7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
ห้ามใจเท่าไCหร่ หัวใจCmaj7ก็ยังไม่ฟัง
  ยังหFวัง ว่าGเธอจะสนCใจ
ทั้ง ทั้ง ที่Dmเธอ     E เห็นเราไม่Amมี   ควGาม หD/F#มาย
  แต่ไม่อDmาจตัดใจ ให้ลืมเธอGลง------------------------เขียนลงกระCดาษ เขียนลงไปEmหมดทุกอย่าง
  ความหFลัง  ที่Gเธอทำช้ำCใจ
ย้ำเตือนควาDmมจำ     E ไว้ตรงประโAmยค สุดD/F#ท้าย
   ขีดเส้นDmใต้เอาไว้G  ว่าเธอไม่Cรัก------------------------Eขียน... ทุกอย่าง ไว้Amเตือนให้ใจมันจำ
  Eย้ำ... ข้อความสำAmคัญ    
Eย้ำ... ไว้อ่านสอนAmใจ       Gทุก  Fวัน 
    Dmคง... พอD7ทำให้ลืGมเธอ------------------------แม้มันจะเCจ็บ แม้มันจะEmทรมาน และFมันจะGทำเราร้องCไห้  
เพราะคือความDmจริง    Eเรื่องจริง ที่Amเจ็บ  ปGวด  D/F#ใจ 
   ขีดเส้นDmใต้เอาไว้ G ว่าเธอไม่Cรัก
Instru :CEmF GCDm EAm G D/F#DmG CCEขียน... ทุกอย่าง ไว้Amเตือน ให้ใจมันจำ
  Eย้ำ... ข้อความสำAmคัญ    
Eย้ำ... ไว้อ่านสอนAmใจ      Gทุก  Fวัน 
    Dmคง... พอD7ทำให้ลืGมเธอ------------------------แม้มันจะเCจ็บ แม้มันจะEmทรมาน และFมันจะGทำเราร้องCไห้  
เพราะคือความDmจริง     Eเรื่องจริง ที่Amเจ็บ  ปGวด   D/F#ใจ
     ขีดเส้นDmใต้เอาไว้ G ว่าเธอไม่Cรัก------------------------Dm ขีดเอาไว้ G ว่าเธอไม่Cรัก...
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ขีดเส้นใต้ คอร์ด กบ ทรงสิทธิ์

ห้ามใจเท่าไหร่ หัวใจก็ยังไม่ฟัง
ยังหวัง ว่าเธอจะสนใจ
ทั้งทั้งที่เธอ เห็นเราไม่มีความหมาย
แต่ไม่อาจตัดใจ ให้ลืมเธอลง

เขียนลงกระดาษ เขียนลงไปหมดทุกอย่าง
ความหลัง ที่เธอทำช้ำใจ
ย้ำเตือนความจำ ไว้ตรงประโยคสุดท้าย
ขีดเส้นใต้เอาไว้ ว่าเธอไม่รัก

เขียน... ทุกอย่าง ไว้เตือนให้ใจมันจำ
ย้ำ... ข้อความสำคัญ ย้ำ... ไว้อ่านสอนใจทุกวัน
คง... พอทำให้ลืมเธอ

แม้มันจะเจ็บ แม้มันจะทรมาน และมันจะทำเราร้องไห้
เพราะคือความจริง เรื่องจริง ที่เจ็บปวดใจ
ขีดเส้นใต้เอาไว้ ว่าเธอไม่รัก

เขียน... ทุกอย่าง ไว้เตือนให้ใจมันจำ
ย้ำ... ข้อความสำคัญ ย้ำ... ไว้อ่านสอนใจทุกวัน
คง... พอทำให้ลืมเธอ

แม้มันจะเจ็บ แม้มันจะทรมาน และมัน จะทำเราร้องไห้
เพราะคือความจริง เรื่องจริง ที่เจ็บปวดใจ
ขีดเส้นใต้เอาไว้ ว่าเธอไม่รัก

ขีดเอาไว้ ว่าเธอไม่รัก...