ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร คอร์ด แสน นากา Feat.ดอน ปาละกุล

คอร์ดเพลง ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร ของ แสน นากา Feat.ดอน ปาละกุล และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ฉันเป็นแฟนเธอแล้วเธอเป็นแฟนใคร ถามสักคำได้ไหม ใครเป็นแฟนเธอ ถ้าว่ายังไม่มี ถ้ายังหาไม่เจอ ใครคนนั้นของเธอ ก็อย่าลืมตรงนี้ยังมีอีกคน
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร แสน นากา Feat.ดอน ปาละกุล. And lyrics with chords guitar C,Am,F,G

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :C AmF G(2 Times)Cนานแล้วที่แถวGนี้ ไม่มีดอกAmไม้   
   Cฟ้าไม่เคยสดใGส สวยงามอย่างAmวันนี้
ตั้งแต่เFธอ เข้ามาในสCายตา
  เธอไม่เFคยออกไป จากCใจฉัน
สบFตาทีไร รู้ไCหมใจมัน
  อยากบอกว่าGฉัน เป็นแฟนของเCธอ   G------------------------Cเธอทำให้แถวGนี้ กลายเป็นสAmวรรค์ 
   Cเนื้อในอกซ้ายGฉัน นับวันมันAmยิ่งเพ้อ
ดอกความFรัก มันบานเป็นCชื่อเธอ
  ตั้งแต่Fวันแรกเจอ เธอCรู้ไหม
Fคำที่ยังไม่เCคยพูดไป 
 อยากบอกว่าGฉันเป็นแฟนของเCธอ  G------------------------
* ฉันเป็นแฟนเธอแCล้ว เธอเป็นแฟนAmใคร
  ถามสักคำได้ไFหม ใครเป็นแฟนเGธอ
ถ้าว่ายังไม่Cมี ถ้ายังหาไม่Amเจอ 
 ใครคนนั้นขFองเธอ G  
ก็อย่าลืมตรงนี้ยังมีอีก(C)คน    (G)
------------------------Cมีแจกันที่Gยัง ไม่มีดอกAmไม้   
   Cฝัน ๆ ว่าดอกไGม้ ต้องการมีAmแจกัน
ก็เธอสFวยอย่างนี้ น่าCดูแล
  อยากเป็นFคนเทคแคร์ เธอCทุกวัน
Fยากให้รอยยิ้ม ที่เCธอให้กัน
  มันแปลว่าGฉันเป็นแฟนของเCธอ  G
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :C GAmC GAmF CF CC G
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
Outro :FC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร คอร์ด แสน นากา Feat.ดอน ปาละกุล

นานแล้วที่แถวนี้ไม่มีดอกไม้
ฟ้าไม่เคยสดใสสวยงามอย่างวันนี้
ตั้งแต่เธอเข้ามาในสายตา
เธอไม่เคยออกไปจากใจฉัน
สบตาทีไรรู้ไหมใจมัน
อยากบอกว่าฉันเป็นแฟนของเธอ

เธอทำให้แถวนี้กลายเป็นสวรรค์
เนื้อในอกซ้ายฉันนับวันมันยิ่งเพ้อ
ดอกความรักมันบานเป็นชื่อเธอ
ตั้งแต่วันแรกเจอเธอรู้ไหม
คำที่ยังไม่เคยพูดไป
อยากบอกว่าฉันเป็นแฟนของเธอ

* ฉันเป็นแฟนเธอแล้วเธอเป็นแฟนใคร
ถามสักคำได้ไหม ใครเป็นแฟนเธอ
ถ้าว่ายังไม่มี ถ้ายังหาไม่เจอ
ใครคนนั้นของเธอ ก็อย่าลืมตรงนี้ยังมีอีกคน

มีแจกันที่ยังไม่มีดอกไม้
ฝัน ๆ ว่าดอกไม้ต้องการมีแจกัน
ก็เธอสวยอย่างนี้น่าดูแล
อยากเป็นคนเทคแคร์เธอทุกวัน
อยากให้รอยยิ้มที่เธอให้กัน
มันแปลว่าฉันเป็นแฟนของเธอ

(ซ้ำ *) (ซ้ำ *, *)