ลมเปลี่ยนทิศ คอร์ด Big Ass

คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ ของ Big Ass และเนื้อร้องคำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา, ทํานอง : อภิชาติ พรมรักษา, เรียบเรียง : Big Ass

เรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกิน ขอบใจนะที่เคยมีกัน มันถึงเวลายอมรับความจริง เรามาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไร เมื่อชีวิตคือความเป็นไป

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • Am7Chord Guitar Am7
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • Csus2Chord Guitar Csus2
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • Em7Chord Guitar Em7
 • F#m7Chord Guitar F#m7
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
 • Gsus2Chord Guitar Gsus2
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ลมเปลี่ยนทิศ Big Ass. And lyrics with chords guitar Am7,G,C,D,Csus2,Cmaj7,Bm7,Cm,D/F#,Em7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Am7GAm7G(2 Times)Cใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน
  Gเป็นสัญญาน แห่งความผันเปลี่ยน
Cทุก ๆ สิ่ง คือความหมุนเวียน ไม่เGที่ยงแท้
Cทำทุกอย่าง ให้ดีที่สุด Gเพียงเพื่อฉุด ให้เธอไม่ไป 
Cในที่สุด ก็คงต้องหยุด
และGยอมแพ้ ใจของคนหDนอคน  ------------------------ก็ไม่Csus2รู้จะห้ามยังไง ให้ลมไม่เปGลี่ยนทิศ
  และชีCsus2วิตจะห้ามยังไง ให้เธอไม่Dไป ไม่มีทาง------------------------
*Cmaj7 เรามาไกลเท่านี้ ก็ดีเBm7หลือเกิน
ขอบใจCนะ ที่เคยมีกัน  มันAm7ถึงเวลา ยอมDรับความจริง
Cmaj7เรามาไกลเท่านี้ ก็เกินที่Bm7ฝันตั้งเท่าไร
  เมื่อชีCวิต คือความเป็นไป
สุดCmท้าย ก็ต้องจากกัน  เท่าGนั้นเอ(D)
------------------------
Csus2ชีวิตหนึ่ง กำลังเริ่มใหม่ ชีGวิตหนึ่ง กำลังว่างเปล่า
  Csus2ความรู้สึก ช่างทรมาน และโGหดร้าย
Cทำได้เพียง แต่ยอมรับมัน Gแม้ต้องเจ็บ จะยอมเข้าใจ
Cคงไม่มีอะไร เหมือนเดิมอีกGต่อไป  ใจของคนหDนอคน------------------------เมื่อสุดCsus2ท้าย จะห้ามยังไง สายลมย่อมเปGลี่ยนทิศ
และCsus2ชีวิต จะห้ามยังไง ก็ต้องเปลี่ยนDไป ไม่ต่างกัน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
G       D/F#              Em7      ผ่านCsus2พบมาเพื่อจากDกัน  เท่านั้นเองOutro :GD/F#Em7Csus2 DGG
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ลมเปลี่ยนทิศ คอร์ด Big Ass

ใบไม้หล่นเมื่อลมพัดผ่าน
เป็นสัญญานแห่งความผันเปลี่ยน
ทุก ๆ สิ่งคือความหมุนเวียนไม่เที่ยงแท้
ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพียงเพื่อฉุดให้เธอไม่ไป
ในที่สุดก็คงต้องหยุดและยอมแพ้
ใจของคนหนอคน

ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนทิศ
และชีวิตจะห้ามยังไงให้เธอไม่ไป ไม่มีทาง

* เรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกิน ขอบใจนะที่เคยมีกัน
มันถึงเวลายอมรับความจริง
เรามาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไร
เมื่อชีวิตคือความเป็นไป
สุดท้ายก็ต้องจากกัน เท่านั้นเอง

ชีวิตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ ชีวิตหนึ่งกำลังว่างเปล่า
ความรู้สึกช่างทรมานและโหดร้าย
ทำได้เพียงแต่ยอมรับมัน แม้ต้องเจ็บจะยอมเข้าใจ
คงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป ใจของคนหนอคน

เมื่อสุดท้ายจะห้ามยังไงสายลมย่อมเปลี่ยนทิศ
และชีวิตจะห้ามยังไงก็ต้องเปลี่ยนไป ไม่ต่างกัน

(ซ้ำ *)

ผ่านพบมาเพื่อจากกัน เท่านั้นเอง