ตาผุยชุมแพ คอร์ด อ๊ะ อมตะ

คอร์ดเพลง ตาผุยชุมแพ ของ อ๊ะ อมตะ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : เสรี กลางสาทร, เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ตาผุยดีใจ พบเพื่อนลูกชาย เข้าไปถาม ไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหน แทบบ้าตาย เพื่อนมันบอกให้ ไอ้น้อยเสียคน ไอ้น้อยเสียคน เสียคน เสียจนหมดตัว เที่ยวจนหัวปั่น แล้วไม่นาน
Dark / Light
  • AChord Guitar A
  • BmChord Guitar Bm
  • CChord Guitar C
  • DChord Guitar D
  • EmChord Guitar Em
  • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ตาผุยชุมแพ อ๊ะ อมตะ. And lyrics with chords guitar G,D,C,Em

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :G DC(2 Times)GGตาผุยชุมEmแพ (ตาผุยชุมแพ) ตาผุยชุมแGพ 
แกส่งลูกเDรียน เรียนอยู่ปีสุดEmท้าย (ปีสุดท้าย)
จบออกCมา คงได้เป็นDนาย เป็นนายEmคน (เป็นนายคน)
แกขายGนา ขายคDวาย   ขายไปหมEmดตัว
(เหลือไว้ตัวเดียว) ได้มาเท่าไCหร่ ส่งDให้ ลูกเGรียน------------------------ตาผุยรอEmวัน (ตาผุยรอวัน) ตาผุยรอGวัน รออีกไม่Dนาน
  จะมีลูกเป็นเจ้าEmนาย (เป็นเจ้านาย)
จะฆ่าคCวาย ตัวสุดDท้าย ต้อนรับนายEmคน (รับนายคน)
หลายปีGผ่าน เนิ่นDนาน
  ไม่รู้ว่าอยู่ที่Emไหน (ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน) 
เจ้านายคนใCหม่ ทำDไมไม่กGลับมา
Instru :G DC(2 Times)GG
* ตาผุยดีEmใจ (ตาผุยดีใจ)
พบเพื่อนลูกGชาย เข้าไปDถาม 
ไอ้น้อยมันอยู่ที่Emไหน (ไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหน)
แทบบ้าCตาย เพื่อนมันบอกDให้ 
ไอ้น้อยเสียEmคน (ไอ้น้อยเสียคน)
ไอ้น้อยเสียGคน เสียDคน เสียจนหมดEmตัว
  เที่ยวจนหัวปั่น แล้วไม่Cนาน ไอ้Dน้อยจะกลับGมา
Instru :G DC(2 Times)GG+EmEmGDEmEmCDEmEmGDEmEmC DG+G DC(2 Times)GG
  1. ( ซ้ำ  
  2. *
  3.  )
กลับมาเช่านาGดำ ทำDนา ทำCนา 
  กลับมาเช่านาGดำ ทำDนา ทำCนา   G
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ตาผุยชุมแพ คอร์ด อ๊ะ อมตะ

ตาผุยชุมแพ (ตาผุยชุมแพ)  ตาผุยชุมแพ
แกส่งลูกเรียน เรียนอยู่ปีสุดท้าย (ปีสุดท้าย)
จบออกมา คงได้เป็นนาย เป็นนายคน (เป็นนายคน)
แกขายนา ขายควาย ขายไปหมดตัว (เหลือไว้ตัวเดียว)
ได้มาเท่าไหร่ ส่งให้ ลูกเรียน

ตาผุยรอวัน (ตาผุยรอวัน) ตาผุยรอวัน รออีกไม่นาน
จะมีลูกเป็นเจ้านาย (เป็นเจ้านาย)
จะฆ่าควาย ตัวสุดท้าย ต้อนรับนายคน (รับนายคน)
หลายปีผ่าน เนิ่นนาน ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน (ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน)
เจ้านายคนใหม่ ทำไมไม่กลับมา

* ตาผุยดีใจ (ตาผุยดีใจ) พบเพื่อนลูกชาย เข้าไปถาม
ไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหน (ไอ้น้อยมันอยู่ที่ไหน)
แทบบ้าตาย เพื่อนมันบอกให้
ไอ้น้อยเสียคน (ไอ้น้อยเสียคน)
ไอ้น้อยเสียคน เสียคน เสียจนหมดตัว
เที่ยวจนหัวปั่น แล้วไม่นาน ไอ้น้อยจะกลับมา

(ซ้ำ *)

กลับมาเช่านาดำ ทำนา ทำนา
กลับมาเช่านาดำ ทำนา ทำนา