ปราณี คอร์ด จ่าหลอย เฮนรี

คอร์ดเพลง ปราณี ของ จ่าหลอย เฮนรี และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ยุทธนา แสนสวาสดิ์, เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน, อัลบั้ม: แรงใจ

ยัง... ฮักเธอเสมอนะเจ้า สาว... บ้านนาที่ชื่อปราณี... หากบทเพลงนี้ดัง จงฟังตั้งใจให้ดี สงกรานต์นี้ สัญญาอ้ายมาแน่นอน ยัง ฮักเธอเสมอนะเจ้า สาว บ้านนาที่ชื่อปราณี
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ปราณี จ่าหลอย เฮนรี. And lyrics with chords guitar G,C,Am,D,Em,E,F#m,A,Bm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Gยัง... ฮักเธอเสมอนะเCจ้า
  สGาว... บ้านนา ที่ชื่อปAmราณี    DInstru :GEmAm DGGยัง... ฮักเธอเสมอนะเCจ้า
  สGาว... บ้านนา ที่ชื่อปAmราณี      
Gยังจดจำสายตา วาEmจาเย้าหยอก ยวนยี
  จำได้Cดี สัญญา  ใต้ต้นบักAmขาม ..D.      ------------------------Gทน... เฮ็ดงาน อยู่เมืองกCรุงเทพฯ
  เGจ็บ... หัวใจคือฆ้อนตอAmกนำ 
Gย่านหนุ่ม ครูบ้านดอน เอาเEmงินมาอ้อนมาอำ 
 คึดล้ำAmลำ  ย่านDใจปราณี เปGลี่ยนแปลง------------------------ฝากเพAmลงลอย ล่องไปจากใจอ้ายGนี้ 
 ฮอดหูปAmราณี  ฮักนี้เจ้าอย่าเพิ่งEmแบ่ง   
Cคอย... อ้ายแน บ่เกินหน้าEmแล้ง 
 สัญญาสิมาขอแAmต่ง จ่งแพงแก้มแดงใDห้ดี------------------------
Gยัง... ฮักเธอเสมอนะเCจ้า   สGาว... บ้านนาที่ชื่อปAmราณี       
Gหากบทเพลงนี้ดัง จงEmฟังตั้งใจให้ดี
สงกรานต์Amนี้    สัญDญาอ้ายมาแGน่นอนInstru :G CG AmGEmAm DG E
* Amยัง... ฮักเธอเสมอนะF#mเจ้า    
    Aสาว... บ้านนา ที่ชื่อปEราณี   
Dหากบทเพลงนี้Aดัง  จงF#mฟังตั้งใจให้ดี
สงกรานต์Bmนี้      สัญEญาอ้ายมาแAน่นอน (E)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ปราณี คอร์ด จ่าหลอย เฮนรี

ยัง ฮักเธอเสมอนะเจ้า สาว บ้านนาที่ชื่อปราณี

ยัง ฮักเธอเสมอนะเจ้า สาว บ้านนาที่ชื่อปราณี
ยังจดจำสายตา วาจาเย้าหยอกยวนยี
จำได้ดี สัญญา ใต้ต้นบักขาม... ทน... เฮ็ดงาน
อยู่เมืองกรุงเทพฯ เจ็บ... หัวใจคือฆ้อนตอกนำ
ย่านหนุ่มครูบ้านดอน เอาเงินมาอ้อนมาอำ
คึดล้ำลำ ย่านใจปราณี เปลี่ยนแปลง

ฝากเพลงลอย ล่องไปจากใจอ้ายนี้ ฮอดหูปราณี
ฮักนี้เจ้าอย่าเพิ่งแบ่ง คอย...อ้ายแนบ่เกินหน้าแล้ง
สัญญาสิมาขอแต่ง จ่งแพงแก้มแดงให้ดี

ยัง ฮักเธอเสมอนะเจ้า สาว บ้านนาที่ชื่อปราณี
หากบทเพลงนี้ดัง จงฟังตั้งใจให้ดี สงกรานต์นี้
สัญญาอ้ายมาแน่นอน

* ยัง ฮักเธอเสมอนะเจ้า สาว บ้านนาที่ชื่อปราณี
หากบทเพลงนี้ดัง จงฟังตั้งใจให้ดี สงกรานต์นี้
สัญญาอ้ายมาแน่นอน

(ซ้ำ *)