ดอกไม้พลาสติก คอร์ด เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

คอร์ดเพลง ดอกไม้พลาสติก ของ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ และเนื้อร้องคำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์, ทำนอง : อัสนี โชติกุล, เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล

หลาย ๆ คนไม่รู้ไม่เคยลองคิด แท้ ๆ เธอก็เหมือน ไม่มีชีวิต คิด ๆ ดูจะเห็นเธอเป็นเพียง ดอกไม้ พลาสติก ถึงสวยก็ทำ ด้วยพลาสติก ฮืม... พลาสติก จึงเป็นเพียงสิ่งปลอม ๆ
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ดอกไม้พลาสติก เต๋อ เรวัต พุทธินันท์. And lyrics with chords guitar G,C,E,A,Bm,D,C#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GGGGG CG(2 Times)EA เวลาดูดอกBmไม้ปลอม ๆ
บางดอกDดู สวยเกินกAว่าใคร
Aดู ๆ ไป มันBmไร้คุณค่า เพราะว่าDเป็น พลาสAติก
ถึงแต่งเBmติม สีเข้าAไป
ไม่จับBmใจ เหมือนของจAริง    E------------------------A เวลาดูผู้หBmญิงบางคน
ที่แต่งเDติม สวยเพียงอAย่างเดียว
Aใคร ๆ เจอก็เBmหลียวมอง เพราะหน้าDตา และรูปกAาย
อาจจะสวยBmจริง แต่เสียAดาย ที่หัวBmใจ ไม่สวยเEลย------------------------
* หลAาย ๆ คนไBmม่รู้ไม่เคยลองคิด
  A แท้ ๆ เธอก็เหBmมือน ไม่มีชีวิต
Aคิด ๆ ดูจะเBmห็นเธอเป็นเพียง
  ดอกไDม้   ..C#m.      พลาBmสติก     
D ถึงสวยก็ทC#mำ ด้วยพลาสBmติก  ฮืมD...   
C#m    พลาสBmติก      Dจึงเป็นเพียงC#mสิ่งปลอมE
Instru :ABmABmABmดอกDไม้ ... C#m     พลาสBmติก  
   D ถึงสวยก็C#mทำ ด้วยพลาBmสติก
ฮืมD...     C#m         พลBmาสติก   D       C#m              E------------------------
**A ของแท้ดูกี่คBmรั้ง ก็ดูดีนะ Aของแท้มีBmชีวิต ชีวาดีนะ
  Aของแท้ แม้ไม่Bmสวย ก็ดูดี
แต่ดอกDไม้ ... C#m       พลาBmสติก  
  D  ถึงสวยก็ทC#mำ  ด้วยพลาสBmติก
   ฮืDม...  C#m    พลาสBmติก
Dจึงเป็นเพียC#mงสิ่งปลอมE
  (D จึงเป็นเพียง C#mดอกไม้ปลAอม )
------------------------Aดู ๆ ไปเธอBmนั้น ก็มีเพียงแต่คDวาม สวยที่แต่Aงเติม
A เป็นคนเดิม คนที่Bm ไม่เคยมีจิตDใจ ให้ใคร A
อาจจะสวยBmจริง แต่เสียAดาย ที่หัวBmใจ ไม่สวยเEลย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ดอกไม้พลาสติก คอร์ด เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

เวลาดูดอกไม้ปลอม ๆ บางดอกดู สวยเกินกว่าใคร
ดู ๆ ไป มันไร้คุณค่า เพราะว่าเป็น พลาสติก
ถึงแต่งเติม สีเข้าไป ไม่จับใจ เหมือนของจริง

เวลาดูผู้หญิงบางคน ที่แต่งเติม สวยเพียงอย่างเดียว
ใคร ๆ เจอก็เหลียวมอง เพราะหน้าตา และรูปกาย
อาจจะสวยจริง แต่เสียดาย ที่หัวใจ ไม่สวยเลย

* หลาย ๆ คนไม่รู้ไม่เคยลองคิด
แท้ ๆ เธอก็เหมือน ไม่มีชีวิต
คิด ๆ ดูจะเห็นเธอเป็นเพียง
ดอกไม้ พลาสติก ถึงสวยก็ทำ ด้วยพลาสติก
ฮืม... พลาสติก จึงเป็นเพียงสิ่งปลอม ๆ

ดอกไม้ พลาสติก ถึงสวยก็ทำ ด้วยพลาสติก
ฮืม... พลาสติก

** ของแท้ดูกี่ครั้ง ก็ดูดีนะ ของแท้มีชีวิต ชีวาดีนะ
ของแท้ แม้ไม่สวย ก็ดูดี แต่ดอกไม้ พลาสติก
ถึงสวยก็ทำ ด้วยพลาสติก ฮืม...พลาสติก
จึงเป็นเพียงสิ่งปลอม ๆ (จึงเป็นเพียงดอกไม้ปลอม)

ดู ๆ ไปเธอนั้น ก็มีเพียงแต่ความสวย ที่แต่งเติม
เป็นคนเดิม คนที่ไม่ เคยมีจิตใจ ให้ใคร ๆ
อาจจะสวยจริง แต่เสียดาย ที่หัวใจ ไม่สวยเลย

(ซ้ำ *, **)