ชาวนากับงูเห่า คอร์ด Big Ass

คอร์ดเพลง ชาวนากับงูเห่า ของ Big Ass และเนื้อร้องคำร้อง :, ทำนอง :, เรียบเรียง :, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

คอยดูแลด้วยความจริงใจ ห่วงใยและคอยให้ความรัก เป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้าย ชาวนาผู้ชายใจดี ด้วยความที่เขาไว้ใจ น่าเสียดาย กลับต้องตาย

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • E7Chord Guitar E7
 • EmChord Guitar Em
 • F#Chord Guitar F#
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ชาวนากับงูเห่า Big Ass. And lyrics with chords guitar A,Bm,G,F#,D,E7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
G ถ้าเธอไม่F#อยากอยู่กับBmฉัน จริง ๆ
  G ยินยอมทุกF#สิ่งให้เธอBmทิ้งไป   
G ฉันขอเF#พียงให้เวBmลา หน่อยได้ไหม
  อยากเGล่า นิF#ทานใBmห้ฟัง
G ชาวนาคนF#หนึ่งมีชีBmวิตลำพัง
G ไปเจองูเF#ห่ากำลัง Bmใกล้ตาย
G สงสารจึงเF#ก็บเอามาเBmลี้ยง โดยไม่รู้
  สุดGท้ายจะF#เป็นอย่Bmางไร------------------------
* Dคอยดูแลด้วยAความจริงใจ 
ห่วงGใยและคอยให้ความรัก
Dเป็นกังวลว่าAมันจะตาย เฝ้าGคอยเอาใจทุกอย่าง
แต่สุดDท้าย ชาวนาผู้Aชายใจดี  ด้วยGความที่เขาไว้ใจ
น่าเสียE7ดาย กลับต้องตGาย    A ด้วยพิ(D)ษงู
Instru :BmABmAGF#GF#+A Bm(4 Times)G นิทานมันF#บอกให้ยอมBmรับ ความจริง
G ว่ามีบางF#สิ่ง ไม่ควรBmไว้ใจ   
G อะไรบางอF#ย่างให้ทำBmดี สักแค่ไหน
  ไม่Gเชื่อง ไF#ม่รัก ไม่Bmจริง
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *, 
 4. *
 5.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ชาวนากับงูเห่า คอร์ด Big Ass

ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉัน จริง ๆ
ยินยอมทุกสิ่งให้เธอ ทิ้งไป
ฉันขอเพียงให้เวลา หน่อยได้ไหม
อยากเล่านิทานให้ฟัง
ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิต ลำพัง
ไปเจองูเห่ากำลัง ใกล้ตาย
สงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยง
โดยไม่รู้ สุดท้ายจะเป็นอย่างไร

* คอยดูแลด้วยความจริงใจ
ห่วงใยและคอยให้ความรัก
เป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง
แต่สุดท้าย ชาวนาผู้ชายใจดี
ด้วยความที่เขาไว้ใจ น่าเสียดาย
กลับต้องตาย ด้วยพิษงู

นิทานมันบอกให้ยอมรับ ความจริง
ว่ามีบางสิ่ง ไม่ควรไว้ใจ
อะไรบางอย่างให้ทำดี สักแค่ไหน
ไม่เชื่อง ไม่รัก ไม่จริง

(ซ้ำ *, *, *)