นกสีเหลือง คอร์ด คาราวาน

คอร์ดเพลง นกสีเหลือง ของ คาราวาน และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เจ้าเหิร ไปสู่ ห้วงหาว เมฆขาวถามเจ้าคือใคร อาบปีกด้วยแสงตะวัน เจ้าฝันถึงโลกสีใด ฮือ... ฮือ...

Dark / Light
  • AChord Guitar A
  • A7Chord Guitar A7
  • B7Chord Guitar B7
  • CChord Guitar C
  • DChord Guitar D
  • EChord Guitar E
  • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง นกสีเหลือง คาราวาน. And lyrics with chords guitar E,D,A,B7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :EEDEAB7EDEEกางEปีก หลีกB7บิน จากเEมือง  เจ้าAนก สีเหB7ลือง จากEไป
เจ้าEบิน ไปB7สู่   เสEรี   บัAดนี้ เจ้าB7ชี วาวEาย   
Dฮือ .E..    Aฮือ ..B7.       E       D       E------------------------เจ้าEเหิร  ไB7ปสู่ ห้วงหEาว   เมฆAขาว ถาB7มเจ้า คือใEคร
อาบEปีก ด้วB7ยแสงตะEวัน   เจ้าฝัAนถึงโB7ลกสีใE
Dฮือ ..E.       Aฮือ ..B7.       E       D       EInstru :EDEEเจ้าEคือ วิญB7ญาณเสEรี ... บัดAนี้ เจ้าB7ชี วาวาE
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง นกสีเหลือง คอร์ด คาราวาน

กางปีกหลีกบินจากเมือง
เจ้านกสีเหลืองจากไป
เจ้าบินไปสู่ เสรี    บัดนี้เจ้าชีวาวาย
ฮือ...   ฮือ...

เจ้าเหิร  ไปสู่ ห้วงหาว
เมฆขาวถามเจ้าคือใคร  
อาบปีกด้วยแสงตะวัน
เจ้าฝันถึงโลกสีใด
ฮือ...   ฮือ...

เจ้าคือ วิญญาณเสรี...  บัดนี้ เจ้าชี วาวาย