ผักกาดจอ คอร์ด จรัล มโนเพชร

คอร์ดเพลง ผักกาดจอ ของ จรัล มโนเพชร และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : -, เรียบเรียง : -, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

โอย กั๋วแล้ว ตายแล้ว กั๋วแล้ว เจ้าข้า กั๋วนัก กั๋วหนา กั๋วจอผักกาด เจ้าตื่นขึ้นมา สีมอยไปกาด ซื้อผักกาดมาจอ ใส่ส้มมะขาม

Dark / Light
  • AmChord Guitar Am
  • B7Chord Guitar B7
  • CChord Guitar C
  • C/EChord Guitar C/E
  • DmChord Guitar Dm
  • E7Chord Guitar E7
  • EmChord Guitar Em
  • FChord Guitar F
  • GChord Guitar G
  • G/BChord Guitar G/B
คอร์ดเพลง ผักกาดจอ จรัล มโนเพชร. And lyrics with chords guitar Em,Am,C,B7,G,G/B

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Emบ้านEmอ้าย เป๋นตูบติดดิน ส่วนบ้านยุพิน เป๋นบังกาโล
อ้ายAmเดิน เซซัดเซโซ  น้องใCส่เตี่ยวในวาโก้
   อ้ายใส่เตี่ยวโB7หล ก๋าแมวลอดบ่วง------------------------บ้านEmน้อง กิ๋นแกงฮังเล ส่วนบ้านอ้ายเพ้ กิ๋นผักกาดGจอ
น้องAmนั่ง รถสีจุมออน เป๋นฟอร์ด ฟอลค่Cอน
   ส่วนอ้ายต้องB7จร ขี่มอเตอร์ Emคาร์------------------------Emโอย กั๋วแล้ว ตายแล้ว กั๋วแล้ว เจ้าGข้า
   กั๋วนัก กั๋วAmหนา กั๋วจอผักEmกาด
เจ้าตื่นขึ้นAmมา สีมอยไปEmกาด
   ซื้อผักกาดมาGจอ ใส่ส้มมะขCาม ตี้G/Bฝัก งอ Am
คาบเCดียว คาบเดียวบ่ปอ
   กิ๋นผักกาดB7จอ จนต้องไก้ ต้องEmปอง
Instru :EmEmB7B7Emขึ้นเEmฮือน ขึ้นเฮือนมาต่องแต่ง
   เปิดฝาหม้อแCกง โอ๊ะ ผักกาดB7จอ
อ้ายAmไป แอ่วสาวบ้านเหนือ
   สาวมักส้าบ่าเCขือ กับผักกาดB7จอ------------------------อ้ายAmไปแอ่วสาวบ้านใCต้
   สาวมักแค๊บB7ไข กับผักกาดEmจอ
น้องEmสาว หน้าขาว อล่องGฉ่อง
   ซ้ำมัก น้ำพริกCอ่อง กับผักกาดB7จอ------------------------กึ๊ดAmไป เป๋นดีไค้Cฮุ๋ย กิ๋นยาหมูB7ตุ้ย กับผักกาดEmจอ
หนึ่งEmจอ สองจอ สามจอ สี่จอ ห้าB7จอ
   หกGจอ เจ๊ด... จอ พอก่อนหB7นอ ผักกาดจอ...
Outro :Em
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ผักกาดจอ คอร์ด จรัล มโนเพชร

บ้านอ้าย เป๋นตูบติดดิน ส่วนบ้านยุพิน เป๋นบังกาโล
อ้ายเดินเซซัดเซโซ  น้องใส่เตี่ยวในวาโก้
อ้ายใส่เตี่ยวโหล ก๋าแมวลอดบ่วง

บ้านน้อง กิ๋นแกงฮังเล ส่วนบ้านอ้ายเพ้ กิ๋นผักกาดจอ
น้องนั่ง รถสีจุมออน เป๋นฟอร์ด ฟอลค่อน
ส่วนอ้ายต้องจร ขี่มอเตอร์ คาร์

โอย กั๋วแล้ว ตายแล้ว กั๋วแล้ว เจ้าข้า
กั๋วนัก กั๋วหนา กั๋วจอผักกาด
เจ้าตื่นขึ้นมา สีมอยไปกาด
ซื้อผักกาดมาจอ ใส่ส้มมะขาม ตี้ฝัก งอ ๆ
คาบเดียว คาบเดียวบ่พอ
กิ๋นผักกาดจอ จนต้องไก้ ต้องปอง

ขึ้นเฮือน ขึ้นเฮือนมาต่องแต่ง
เปิดฝาหม้อแกง โอ๊ะ ผักกาดจอ
อ้ายไปแอ่วสาวบ้านเหนือ
สาวมักส้าบ่าเขือ กับผักกาดจอ

อ้ายไปแอ่วสาวบ้านใต้
สาวมักแค๊บไข กับผักกาดจอ
น้องสาว หน้าขาว อล่องฉ่อง
ซ้ำมัก น้ำพริกอ่อง กับผักกาดจอ

กึ๊ดไป เป๋นดีไค้ฮุ๋ย กิ๋นยาหมูตุ้ย กับผักกาดจอ
หนึ่งจอ สองจอ สามจอ สี่จอ ห้าจอ
หกจอ เจ๊ด... จอ พอก่อนหนอ ผักกาดจอ...