อยากเกิดเป็นผู้ชาย คอร์ด Mila

คอร์ดเพลง อยากเกิดเป็นผู้ชาย ของ Mila และเนื้อร้องคำร้อง : โปสการ์ด, ทำนอง/เรียบเรียง : อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล

อยากเกิดมาเป็นผู้ชาย มีหัวใจให้ใคร ก็พูดไป ไม่ต้องเป็นเหมือนฉัน ที่วุ่นวาย กับการปิดบังความต้องการ อยากบอกว่ารัก มันก็กลัวว่าเธอไม่รับฟัง เลยต้องทนหวั่นไหว

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • Dmaj7Chord Guitar Dmaj7
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง อยากเกิดเป็นผู้ชาย Mila. And lyrics with chords guitar D,A/C#,Bm,A,G,F#m,Em,Am,Dmaj7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :D A/C#Bm A(3 Times)D จะดูไม่ดี จะผิดBmมากไหมA   
ถ้าฉันเGอง ตัดสิF#mนใจ เดินเข้Emาไป พูดAก่อน
Dเป็นความจริงA/C#ใจ ไม่ใช่เรีBmยกร้อง  A  
ใจฉันGมี มีแค่เธF#mอ อยากให้Emเธอ    ไAด้รู้------------------------
* อยากพูดBmตรงกับหัวDใจ  คิดยังAไง ก็พูดอย่างนั้น
แต่เรื่องBmจริง ไม่เหมือนDกัน
ทำอย่างGงั้น รู้ไหม ฉันทำไม่Aได้
------------------------
** อยากเกิดมาเป็นผู้ชGาย  มีหัวใจให้ใคร ก็พูAดไป
ไม่ต้องเป็นเหมือนฉัน ที่Emวุ่นวาย
กับการปิดDบังความต้องAmการ
อยากบอกว่าGรัก มันก็กลัวว่าเธอไม่Aรับฟัง
เลยต้องทนหวั่นไหว จนEmน่ารำคาญ
  คำว่าGรัก ต้องเก็บAไว้ ถึงเมื่อไหร่
Instru :D A/C#Bm AD ความจริงการรอ มันเหนื่อยแBmค่ไหน  A   
  เธอก็คGง ไม่เข้F#mาใจ เธอไม่Emเคยต้องAรอ  
DมันมีอากA/C#ารอึดอัดปBmนท้อ   A    
ในเมื่อGคน คนที่F#mรอ  คงไม่Emเคยได้Aรู้
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :DBmGAอยากพูดBmตรงกับหัวDใจ ก็ได้แต่Aมอง มองเธอเท่านั้น 
ส่งสBmายตาอยู่ทุกDวัน มากกว่าGนั้น ฉันทำไม่Aได้
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Gฮว... โวอูโวอูโว ถ้าฉันเป็นผู้ชายจะAพูดไป
ไม่ต้องทนมาฝืนให้Emวุ่นวาย
กับการปิDmaj7ดบังความต้องAmการ
อยากบอกว่าGรัก มันก็กลัวว่าเธอไม่Aรับฟัง
เลยต้องทนหวั่นไหว จนEmน่ารำคาญ 
คำว่าGรัก ต้องเก็บAไว้ ถึงเมื่อไDหร่
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อยากเกิดเป็นผู้ชาย คอร์ด Mila

จะดูไม่ดีจะผิดมากไหม 
ถ้าฉันเอง ตัดสินใจ เดินเข้าไป พูดก่อน 
เป็นความจริงใจไม่ใช่เรียกร้อง
ใจฉันมี มีแค่เธอ อยากให้เธอ ได้รู้

* อยากพูดตรงกับหัวใจ
คิดยังไง ก็พูดอย่างนั้น แต่เรื่องจริง
ไม่เหมือนกัน ทำอย่างงั้น รู้ไหม ฉันทำไม่ได้

** อยากเกิดมาเป็นผู้ชาย มีหัวใจให้ใคร ก็พูดไป
ไม่ต้องเป็นเหมือนฉัน ที่วุ่นวาย
กับการปิดบังความต้องการ
อยากบอกว่ารัก มันก็กลัวว่าเธอไม่รับฟัง
เลยต้องทนหวั่นไหว จนน่ารำคาญ
คำว่ารัก ต้องเก็บไว้ ถึงเมื่อไหร่

ความจริงการรอมันเหนื่อยแค่ไหน
เธอก็คง ไม่เข้าใจ เธอไม่เคยต้องรอ 
มันมีอาการอึดอัดปนท้อ
ในเมื่อคน คนที่รอ คงไม่เคยได้รู้

(ซ้ำ *, **)

อยากพูดตรงกับหัวใจ ก็ได้แต่มอง มองเธอเท่านั้น
ส่งสายตาอยู่ทุกวัน มากกว่านั้น ฉันทำไม่ได้

(ซ้ำ **)

โฮว... โวอูโวอูโว ถ้าฉันเป็นผู้ชายจะพูดไป
ไม่ต้องทนมาฝืนให้วุ่นวาย กับการปิดบังความต้องการ
อยากบอกว่ารัก มันก็กลัวว่าเธอไม่รับฟัง
เลยต้องทนหวั่นไหว จนน่ารำคาญ
คำว่ารัก ต้องเก็บไว้ ถึงเมื่อไหร่