เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Am CAm CEm EbmDm GC
* CฉันเหมือนนกบาดเFจ็บ ที่Gบิน หลงฟากCฟ้า  
เมฆDดำ มืดมิดหนาDmตา มองCหาหนGทางไม่Cมี
คนจCน  ก็GคือคนจCน ขัดGสนชั่วนาตาCปี  
ควาDมรู้พื้นฐานไDmม่ดี   อาCหารจะGกินไม่Cมี
จึงเDmป็น อย่างGนี้ ชั่วกัปชั่วกัลป์...
Instru :C Em EbmDm GC G
** จันทร์เจ้Cาขา อาGหารไม่Amพอ  
  คFรูกับหCมอบ้านGฉันไม่Cมี
Amจันทร์เจ้าCขา ช่วยAmฉัน  ซักCที
  แก้วแEmหวน    Ebmมณี        Dm    ฉันไGม่ต้องCการ
Instru :C Em EbmDm GC G
*** ขออาCหารพอกิGน  ก็Amพอ   คFรูกับหCมอ ซักGคน ดีC
Amจันทร์เจ้าCขา ช่วยAmฉัน  ซักCที 
แก้วแหEmวนม    Ebmณี           Dmฉัน     ไGม่ต้องกCาร
Instru :C Em EbmDm GC G+C AmC Em EbmDm GCC
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. ***
 5.  )
เล่นอีกครั้ง
จันทร์เจ้าขา อาหารไม่พอ ครูกับหมอบ้านฉันไม่มี จันทร์เจ้าขา ช่วยฉันซักที แก้วแหวนมณี ฉันไม่ต้องการ ขออาหารพอกินก็พอ ครูกับหมอ
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EbmChord Guitar Ebm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง จันทร์เจ้าขา โฮป. And lyrics with chords guitar in key Am

เนื้อเพลง: จันทร์เจ้าขา คอร์ด โฮป

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันเหมือนนกบาดเจ็บที่บิน หลงฟากฟ้า
เมฆดำ มืดมิดหนาตามองหาหนทางไม่มี
คนจนก็คือคนจน ขัดสนชั่วนาตาปีความรู้
พื้นฐานไม่ดี อาหารจะกินไม่มี
จึงเป็นอย่างนี้ชั่วกัปชั่วกัลป์...----------จันทร์เจ้าขา อาหารไม่พอ
ครูกับหมอบ้านฉันไม่มี
จันทร์เจ้าขา ช่วยฉันซักที
แก้วแหวนมณี ฉันไม่ต้องการ----------ขออาหารพอกินก็พอ ครูกับหมอ ซักคนดี ๆ
จันทร์เจ้าขา ช่วยฉันซักที
แก้วแหวนมณี ฉันไม่ต้องการ----------(ซ้ำทั้งหมด)