นิทานโลกสวย คอร์ด The Zebras Feat.คุณโอ๋

คอร์ดเพลง นิทานโลกสวย ของ The Zebras Feat.คุณโอ๋ และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

สุดท้ายในที่สุดเจ้าชายและเจ้าหญิง ครองรักเคียงคู่กัน ตลอดไป... เธอนั้นยังจำได้ไหม มีเจ้าชายและเจ้าหญิงคู่หนึ่ง มีรักที่สวยงามสดใส มีดอกไม้มีปราสาท ม...
Dark / Light
คอร์ดเพลง นิทานโลกสวย ของ ศิลปิน The Zebras Feat.คุณโอ๋ เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::สุดท้ายในที่สุดเจ้าชายและเจ้าหญิง ครองรักเคียงคู่กัน ตลอดไป... เธอนั้นยังจำได้ไห

เนื้อเพลง นิทานโลกสวย คอร์ด The Zebras Feat.คุณโอ๋

สุดท้ายในที่สุดเจ้าชายและเจ้าหญิง
ครองรักเคียงคู่กัน ตลอดไป...
 
เธอนั้นยังจำได้ไหม มีเจ้าชายและเจ้าหญิงคู่หนึ่ง
มีรักที่สวยงามสดใส มีดอกไม้มีปราสาท
มีความฝันที่เป็นความจริง
 
เพียงแต่ เพียงไม่นานเท่าไร
เพียงแต่ ความรักที่เคยยิ่งใหญ่
เพียงแต่ เรื่องราวในวันนี้
ไม่ได้เป็นเหมือนในนิทานตอนสุดท้าย
 
ความรักนั้นไม่มีอยู่จริง
เจ้าชายเจ้าหญิงนั้นเป็นเรื่องที่คิดไปเอง
ความฝันนั้นก็คือความฝัน
ความรักที่เป็นนิรันดร์ มันก็แค่นิทาน
 
ดอกไม้นั้นมองดูเหี่ยวเฉา
ท้องฟ้านั้นมองดูสีเทา
ข้างกายนั้นมีเพียงแต่เงา
จุมพิศที่ว่างเปล่า ฝันร้ายที่กลายเป็นจริง
 
ความรักนั้นไม่มีอยู่จริง
เจ้าชายเจ้าหญิงนั้นเป็นเรื่องที่คิดไปเอง
ความฝันนั้นก็คือความฝัน
ความรักที่เป็นนิรันดร์ มันก็แค่...
 
ความรักที่ไม่มีอยู่จริง
ความฝันนั้นก็คือความฝัน
มันก็แค่นิทาน
 
สุดท้ายในที่สุด เจ้าชายและเจ้าหญิง...