วัตถุไวไฟ คอร์ด อำพล ลำพูน

คอร์ดเพลง วัตถุไวไฟ ของ อำพล ลำพูน และเนื้อร้องอัลบั้ม : วัตถุไวไฟ

อย่า อย่า อย่ามาลอง อย่ามาใกล้ไฟ อย่ามาใกล้เกินไป บอก กัน เอาไว้ บอกว่าของมันแรง บอกว่าของมันไว ตัก เตือน แต่ยังเมิน กลับเอาเชื้อเอาฟืน เข้ามาใกล้ไฟ สุด แรง ท...

Dark / Light
คอร์ดเพลง วัตถุไวไฟ ของ ศิลปิน อำพล ลำพูน เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::อย่า อย่า อย่ามาลอง อย่ามาใกล้ไฟ อย่ามาใกล้เกินไป บอก กัน เอาไว้ บอกว่าของมันแรง

เนื้อเพลง วัตถุไวไฟ คอร์ด อำพล ลำพูน

อย่า อย่า อย่ามาลอง อย่ามาใกล้ไฟ อย่ามาใกล้เกินไป
บอก กัน เอาไว้ บอกว่าของมันแรง บอกว่าของมันไว
ตัก เตือน แต่ยังเมิน กลับเอาเชื้อเอาฟืน เข้ามาใกล้ไฟ
สุด แรง ทานเอาไว้ ก็เลยลุกเลยลาม ก็เลยลุกลามออกไป
เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงยิ่งกว่า ไฟใด
เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป
เธอ เองก็อาจมีใจ ที่เป็นวัตถุ ไวไฟ
เจอ ใจ ที่เป็นไฟ จะไปเหลืออะไร ก็คือไฟทั้งนั้น
(ร้อนแรง แรงร้อน ร้อน ต่อ ต่อ ต่อ ต่อกันไป
ร้อนแรง แรงร้อน ร้อน ต่อ ต่อ ต่อ ต่อกันไป)
อย่า อย่า อย่ามาลอง อย่ามาใกล้ไฟ อย่ามาใกล้เกินไป
บอก กัน เอาไว้ บอกว่าของมันแรง บอกว่าของมันไว
ตัก เตือน แต่ยังเมิน กลับเอาเชื้อเอาฟืน เข้ามาใกล้ไฟ
สุด แรง ทานเอาไว้ ก็เลยลุกเลยลาม ก็เลยลุกลามออกไป
เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงยิ่งกว่า ไฟใด
เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป
เธอ เองก็อาจมีใจ ที่เป็นวัตถุไวไฟ
เจอ ใจ ที่เป็นไฟ จะไปเหลืออะไร ก็คือไฟทั้งนั้น
(ร้อนแรง แรงร้อน ร้อน ต่อ ต่อ ต่อ ต่อกันไป)
เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงกว่า ไฟใด
เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป
เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงกว่า ไฟใด
เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป
เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงกว่า ไฟใด
เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป
เหมือนไฟป่า ร้อนแรงกว่า ร้อนแรงกว่า ไฟใด
เผาต้นหนึ่งถึงต้นหนึ่ง ต้นเดียวลุกต่อกันไป