ไว้ใจ คอร์ด Hydra

คอร์ดเพลง ไว้ใจ ของ Hydra และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหว ใครจะทน ก็เธอมีใครอีกคน ทน ได้ ไง ก่อนวันมีเธอเคียงกาย ข้ามวันฉันคล้าย เพียงกากเดน กว่าจะมองเห็น ไม่นึกเลยเธอจะเป็น

Dark / Light
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • Am7Chord Guitar Am7
 • BbChord Guitar Bb
 • BbmChord Guitar Bbm
 • Bbm7Chord Guitar Bbm7
 • Bbmaj7Chord Guitar Bbmaj7
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • C/BbChord Guitar C/Bb
 • C7Chord Guitar C7
 • C7sus4Chord Guitar C7sus4
 • CmChord Guitar Cm
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DmChord Guitar Dm
 • Dm7Chord Guitar Dm7
 • Ebm7Chord Guitar Ebm7
 • Ebmaj7Chord Guitar Ebmaj7
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • F#Chord Guitar F#
 • FmChord Guitar Fm
 • Fm7Chord Guitar Fm7
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • G/FChord Guitar G/F
 • G7Chord Guitar G7
 • G7sus4Chord Guitar G7sus4
 • GmChord Guitar Gm
 • Gm7Chord Guitar Gm7
คอร์ดเพลง ไว้ใจ Hydra. And lyrics with chords guitar F,Am7,Bbmaj7,C7sus4,C7,Gm7,Ebmaj7,C,C#,Bbm,Dm7,Gm,Am,Bb,C/Bb,Fmaj7,F#,G#/F#,Fm,Bbm7,Ebm7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :FAm7Bbmaj7C7sus4 C7Fเพียงวันเวลา ผ่านไAm7ปเธอไม่เหมือนเดิม
Gm7 เอ่ยคำคำไหน  ใจจริงC7sus4สวนทาง      C7
Fอยู่ ๆ กันมา ไม่เคAm7ยรู้เธอเหินห่าง
Gm7รัก          Am7คือ         Bbmaj7 ความ          Ebmaj7                ไว้C7sus4ใจ          
อยู่Gm7 ดี ๆ ก็มา บอกลาต้องไป
เหตุAm7ผลเพียงเธอมีใคร ไม่ใช่Gm7เพียงเสียดาย
แต่แAm7หลก  ไป  Bbmaj7เลย          ทั้งC7sus4ใจ------------------------
* ที่เธอFทำมันแรงเกิAm7นไป
เกินคนรับBbmaj7ไหว ใครจะทนC
ก็FเธอมีใครอีกAm7คน  ทน  Bbmaj7ได้               C7ไง      C#          C      
ก่อนFวันมีเธอเคียAm7งกาย
ข้ามวันฉัBbmaj7นคล้าย เพียงกากBbmเดน
Am7 กว่าจะมองDm7เห็น   ไม่Gm7นึกเลยเธอจะC7sus4เป็น
เลือดเย็นเหลือเFกิน   C7sus4                  C7
------------------------Fเพียงวันเวลาผ่านมาAm7เธอดีแสนดี
Gm7 จนวันสุดท้ายที่มีC7sus4ให้กัน         C7         
Fจะหลอกทำไม บอกให้Am7รู้เธอไหวหวั่น
Gmแรก     Amวัน       Bbmaj7 เธอ             Ebmaj7             แปรC7sus4ไป      
จะเผื่อGm7ใจให้กันเผื่อวันรักคลาย หากAm7รู้ไม่สายเกินไป
อาจGm7มีใครทั้งคน
เปลี่ยนAm7ใจ เธอ   Bbmaj7 ไป              C7sus4ทั้งดวง------------------------
** ที่เธอFทำมันแรงเAm7กินไป เกินคนรับBbmaj7ไหว ใครจะทC
ก็เFธอมีใครอีAm7กคน  ทน  Bbmaj7ได้               C7 ไง     C#         C  
หมดFทางจะดึงตัAm7วเธอ
เพราะเธอเลือBbmaj7กแล้ว  เธอจะBbmไป
Am7หมดสิ้นความDm7หมาย
เจ็บGm7ช้ำจะเป็นจC7sus4ะตาย เพราะความไว้Fใจ
------------------------BbเธอมีเC/Bbขา    เนิ่นAm7นาน   ซ่อDm7นอยู่     
  Gm7 ไม่เคยจะCรู้      Fmaj7ไม่เลย       F#น้ำ... ตG#/F#
ที่มันเFmอ่อ  ล้นBbm7หัวใจ  หมดEbm7ทางจะไป ไหลเCลยInstru :F Am7Bbmaj7 CF Am7 Bbmaj7 C7Bbmaj7 C# C+F Am7Bbmaj7 BbmAm7 Dm7Gm7C7sus4
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ไว้ใจ คอร์ด Hydra

เพียงวันเวลา ผ่านไปเธอไม่เหมือนเดิม
เอ่ยคำคำไหน ใจจริงสวนทาง
อยู่ ๆ กันมา ไม่เคยรู้เธอเหินห่าง
รัก คือ ความ ไว้ใจ
อยู่ดี ๆ ก็มา บอกลาต้องไป เหตุผลเพียงเธอมีใคร
ไม่ใช่เพียงเสียดาย แต่แหลก ไป เลย ทั้งใจ

* ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหว ใครจะทน
ก็เธอมีใครอีกคน ทน ได้ ไง
ก่อนวันมีเธอเคียงกาย ข้ามวันฉันคล้าย
เพียงกากเดน กว่าจะมองเห็น
ไม่นึกเลยเธอจะเป็น เลือดเย็นเหลือเกิน

เพียงวันเวลาผ่านมาเธอดีแสนดี
จนวันสุดท้ายที่มีให้กัน จะหลอกทำไม
บอกให้รู้เธอไหวหวั่น แรก วัน เธอ แปรไป
จะเผื่อใจให้กันเผื่อวันรักคลาย หากรู้ไม่สายเกินไป
อาจมีใครทั้งคน เปลี่ยนใจ เธอ ไป ทั้งดวง

** ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหว ใครจะทน
ก็เธอมีใครอีกคน ทน ได้ ไง
หมดทางจะดึงตัวเธอ เพราะเธอเลือกแล้ว เธอจะไป
หมดสิ้นความหมาย เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย
เพราะความไว้ใจ

เธอมีเขา เนิ่นนาน ซ่อนอยู่ ไม่เคยจะรู้ ไม่เลย
น้ำตา ที่มันเอ่อล้นหัวใจ หมดทางจะไป ไหลเลย

(ซ้ำ *, **)