บันทึกหน้าสุดท้าย คอร์ด Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง บันทึกหน้าสุดท้าย ของ Bird ธงไชย และเนื้อร้องคำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์, ทำนอง/เรียบเรียง : จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

ฉัน อ่านถึงตอน ที่เราต้องจากกันไป เพราะ เธอ ต้องทำตามผู้ใหญ่ เราถูกกีดกัน แต่ฉัน เข้าใจ ปล่อยเธอ จาก... ไป พลิกไปหน้าสุดท้าย ทางซ้ายมือ มีข้อความ พิเศษ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
 • GmChord Guitar Gm
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง บันทึกหน้าสุดท้าย Bird ธงไชย. And lyrics with chords guitar D,Em,F#m,Bm,A,G,E,D7,Gm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :D EmF#m Em(4 Times)D อ่านดูข้อEmความ  ที่F#mเคย บันทึกEmไว้ข้างใน
  D สมุดเล่มEmใหญ่  สีF#mเทา       
D อ่านดูเรื่Emองราว ขF#mองเรา  อ่านทุEmกคำทุกตอน
D เหตุการณ์ครั้งEmก่อน   คF#mราวนั้น------------------------Bmซึ้งในความผูกพัน F#mรักที่เราให้กัน
Emรักที่เราใฝ่Aฝัน  ด้วยกันตลDอดมา
Bmซึ้งในคำพูดจา F#m สื่อภาษารักกัน
  GรักคือเธอแลEmะฉัน และความAเข้าใจ------------------------D จดจำข้อEmความ ขึ้F#mนใจ อ่านซ้ำEmมาซ้ำไป
  D ไม่มีเรื่องEmใหม่ เหมืF#mอนเดิม 
Dแต่ใจนั้นEmอยาก เขียนF#mเติม จากเรื่อEmงเดิมว่าเรา
D อยู่เคียงเช่Emนเก่า    F#mคราวนั้น------------------------Bmซึ้งในความผูกพัน F#mรักที่เราให้กัน
Emรักที่เราใฝ่Aฝัน  ด้วยกันตลDอดมา
Bmซึ้งในคำพูดจา F#m สื่อภาษารักกัน
  Gรักที่ให้เธอEนั้น ไม่มีเปลี่Aยนแปลง------------------------
*G ฉันอ่านถึงAตอน ที่Dเราต้องจากกันD7ไป  
  เGพราะเธอต้องAทำตามDผู้ใหญ่ Bm          
Em เราถูกกีดAกัน  แต่Dฉัน  เGข้าใจ ปEmล่อยเธอ Eจาก... Aไป
Instru :D EmF#m EmD EmF#mBmF#mG EA
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Dพลิกไปหน้าสุดD7ท้าย ทางGซ้ายมือ 
  มีGmข้อความ พิเDศษ  Bm               Em ตีกรอบเอGmาไว้   ...  
D  หกคำนั้นEmอ่าน ว่าเF#mรา  จะรักEmกันจนตาย
D ฮือฮือฮื้อEmฮือ ฮื้อฮืF#mอ          .Em.. ...
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง บันทึกหน้าสุดท้าย คอร์ด Bird ธงไชย

อ่านดูข้อความ ที่เคย บันทึกไว้ข้างใน
สมุดเล่มใหญ่ สีเทา อ่านดูเรื่องราว ของเรา
อ่านทุกคำทุกตอน เหตุการณ์ครั้งก่อน คราวนั้น

ซึ้งในความผูกพัน รักที่เราให้กัน รักที่เราใฝ่ฝัน
ด้วยกันตลอดมา ซึ้งในคำพูดจา สื่อภาษารักกัน
รักคือเธอและฉัน และความเข้าใจ

จดจำข้อความ ขึ้นใจ อ่านซ้ำมาซ้ำไป
ไม่มีเรื่องใหม่ เหมือนเดิม แต่ใจนั้นอยาก
เขียนเติม จากเรื่องเดิมว่าเรา อยู่เคียงเช่นเก่า คราวนั้น

ซึ้งในความผูกพัน รักที่เราให้กัน รักที่เราใฝ่ฝัน
ด้วยกันตลอดมา ซึ้งในคำพูดจา สื่อภาษารักกัน
รักที่ให้เธอนั้น ไม่มีเปลี่ยนแปลง

* ฉัน อ่านถึงตอน ที่เราต้องจากกันไป
เพราะ เธอ ต้องทำตามผู้ใหญ่ เราถูกกีดกัน
แต่ฉัน เข้าใจ ปล่อยเธอ จาก... ไป

(ซ้ำ *)

พลิกไปหน้าสุดท้าย ทางซ้ายมือ
มีข้อความ พิเศษ ตีกรอบเอาไว้
หกคำนั้นอ่าน ว่าเรา จะรักกันจนตาย
ฮือฮือฮื้อฮือ ฮื้อฮือ