มาให้บ้านเกิด คอร์ด พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

คอร์ดเพลง มาให้บ้านเกิด ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

สิ้นหน้านาปีนี้ มีที่มั่นหมายปอง นวลเนื้อละอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเล่นน้ำ ลอยเพลินเนินกาย พี่ชายหัวใจถลำ ฉ่ำรวงล่วงล้ำเข้าใน พิธีวิวาห์
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง มาให้บ้านเกิด พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ. And lyrics with chords guitar Bm,G,A,D,F#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Bm GA(3 Times)กลับมาแล้ว มาDแล้ว  Aมาด้วยความมั่นใD
ความรู้เBmท่าไร จะทุ่มเทพลิกผืนแผ่F#mนดิน
ด้วยร่างกายแDข็งแรง จะอดทนทำมาAหากิน
ให้ดอกเหงื่อ ฉ่ำดินเหมือนดอกลาว พืชพันธ์เDพิ่มพูน------------------------กลับมาแล้ว มาแDล้ว    Aมาด้วยความพรากเDพียร
ที่ส่งเสียให้เBmรียน  จนเหงื่อริน ท่วมท้นบุญF#mคุณ
ที่ไร่นาสDาโท แค่หยิบมือ ไถทำAค้ำจุน
แม่เอยแม่คุณ ลูกชาย จะมาซับDเหงื่อ
Instru :Bm GA(2 Times)
* ไม่อย่างคนแข็งแDรง แต่อดทนBmที่ใจ
  ประหยัดกินประหยัดใAช้ มาให้บ้านเDกิด
------------------------
** สิ้นหน้านาDปีนี้    Aมีที่มั่นหมาDยปอง 
นวลเนื้อละBmอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเล่F#mนน้ำ
ลอยเพลินเDนินกาย พี่ชายหัวใจAถลำ 
ฉ่ำรวงล่วงล้ำเข้าใน พิธีBmวิวาห์
Instru :BmA(4 Times)D+Bm GA(3 Times)ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุย เร ฮุยฮุย ฮุย ฮุย เรฮุย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
***A       Bmฮุย       Gฮุย    A ฮุยเรฮุยBmฮุย     ฮุGย ฮุยAเรฮุยBmฮุย      
ฮุGย       Aฮุย เรฮุยBmฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย
 1. ( ซ้ำ  
 2. ***, 
 3. ***
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง มาให้บ้านเกิด คอร์ด พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

กลับมาแล้ว มาแล้วมาด้วยความมั่นใจ
ความรู้เท่าไร จะทุ่มเทพลิกผืนแผ่นดิน
ด้วยร่างกายแข็งแรง จะอดทนทำมาหากิน
ให้ดอกเหงื่อ ฉ่ำดินเหมือนดอกลาว พืชพันธ์เพิ่มพูน
กลับมาแล้ว มาแล้ว มาด้วยความพรากเพียร
ที่ส่งเสียให้เรียนจนเหงื่อริน ท่วมท้นบุญคุณ
ที่ไร่นาสาโทแค่หยิบมือ ไถทำค้ำจุน
แม่เอยแม่คุณ ลูกชาย จะมาซับเหงื่อ

ฮุย  ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุย 

* ไม่อย่างคนแข็งแรง แต่อดทนที่ใจ
ประหยัดกินประหยัดใช้ มาให้บ้านเกิด 

** สิ้นหน้านาปีนี้ มีที่มั่นหมายปอง
นวลเนื้อละอองเฝ้ามอง ทุกเย็นเล่นน้ำ
ลอยเพลินเนินกาย พี่ชายหัวใจถลำ
ฉ่ำรวงล่วงล้ำเข้าใน พิธีวิวาห์

ฮุย  ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุย เร ฮุยฮุย ฮุย ฮุย เรฮุย

(ซ้ำ *, **)

*** ฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย
ฮุย ฮุย เรฮุยฮุย ฮุย ฮุยเรฮุยฮุย 

(ซ้ำ ***, ***)