อย่าหักหลัง คอร์ด Fahrenheit

คอร์ดเพลง อย่าหักหลัง ของ Fahrenheit และเนื้อร้องคำร้อง : สีห์ ธาราสด, ทำนอง : ฟาเรนไฮธ์, เรียบเรียง : กิตติศักดิ์ โคตรคำ, พิเชษฐ์ เครือวัลย์, อาคม นุชนิล

ถึงจะหักอกกันฉันก็ไม่ว่า แต่อย่าหักหลังกัน เพราะมันคงอภัยไม่ไหว มากไป พูดมาเลย อย่างน้อยเป็นเพื่อนกันต่อไป ถ้าเธอจริงใจ และยังเป็นลูกผู้ชาย
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง อย่าหักหลัง Fahrenheit. And lyrics with chords guitar Bm,D,A,G,E,Em,C

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Bm DA G(2 Times)Bmเออ...   D   ฉันก็ไม่ใAช่คนดีเท่าไGหร่ 
ถ้าBmดีไม่พอ ก็บDอกได้เลย Aต่อหน้าได้ไEหม 
Bmเออ...   D   ถ้าฉันต้Aองรู้ว่าเธอจะGไป 
ก็Bmอยากได้ยิน ใDห้เธอพูดเอง Aก็พร้อมเข้าใE
Emฉัน...   รับไม่Dได้ ถ้าต้อGงรู้ เป็นคนสุดท้Aาย------------------------
* DถึงจะหักอกAกันฉันก็ไม่Bmว่า แต่อGย่าหักหลังDกัน
  เพราะมันAคงอภัยไม่ไGหว มากไป
D พูดมาAเลย อย่างBmน้อยเป็นเพื่อนGกันต่อDไป 
ถ้าAเธอจริงGใจ    Em ( และAยังเป็นลูกผู้Bmชาย )
Instru :Bm DA G(2 Times)Bmเออ... D  ไอ้เรื่องผิดAหวังมันธรรมGดา
   เมื่Bmอรักก็มา ไม่Dรักก็ไป ใAคร ๆ ก็Eรู้     
Bmเออ... D  ฉันไม่ค่อยAชอบเป็นคนถูกหGลอก
  ต่อBmหน้าก็ดี ลับDหลังก็ไป ไAปหาคนอื่Eน      
Emฉัน... รับไม่Dได้ ถ้าต้อGงรู้ เป็นคนสุดท้Aาย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Cเบื่อกันก็Gว่ามา ต่อหน้าฉันเCลย
พูดDกันแบบ แฟร์ E ๆ ดีไหมInstru :Bm DA GBm DA E(2 Times)Emโอ... รับไม่Dได้ ถ้าต้อGงรู้ เป็นคนสุดท้Aาย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Em       หักAอกก็แค่ผิดหEmวัง 
หักAหลังมันรับไม่Gได้    A        Bm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อย่าหักหลัง คอร์ด Fahrenheit

เออ... ฉันก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่
ถ้าดีไม่พอ ก็บอกได้เลย ต่อหน้าได้ไหม
เออ... ถ้าฉันต้องรู้ว่าเธอจะไป
ก็อยากได้ยิน ให้เธอพูดเอง ก็พร้อมเข้าใจ
ฉัน... รับไม่ได้ ถ้าต้องรู้ เป็นคนสุดท้าย

* ถึงจะหักอกกันฉันก็ไม่ว่า แต่อย่าหักหลังกัน
เพราะมันคงอภัยไม่ไหว มากไป
พูดมาเลย อย่างน้อยเป็นเพื่อนกันต่อไป
ถ้าเธอจริงใจ (และยังเป็นลูกผู้ชาย)

เออ... ไอ้เรื่องผิดหวังมันธรรมดา
เมื่อรักก็มา ไม่รักก็ไป ใคร ๆ ก็รู้
เออ... ฉันไม่ค่อยชอบเป็นคนถูกหลอก
ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ไป ไปหาคนอื่น
ฉัน... รับไม่ได้ ถ้าต้องรู้ เป็นคนสุดท้าย

(ซ้ำ *)

เบื่อกันก็ว่ามา ต่อหน้าฉันเลย
พูดกันแบบแฟร์ ๆ ดีไหม

โอ รับไม่ได้ ถ้าต้องรู้ เป็นคนสุดท้าย

(ซ้ำ *)

หักอกก็แค่ผิดหวัง หักหลังมันรับไม่ได้