ผัวเผิ่นพาเป็น คอร์ด ดอกรัก ดวงมาลา

คอร์ดเพลง ผัวเผิ่นพาเป็น ของ ดอกรัก ดวงมาลา และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : เฉลิมพล มาลาคำ, เรียบเรียงดนตรี : เติ้ง พลาญชัย

ต้องมาเสียตัว ให้ผัวชาวบ้าน คงถูกประจาน หากฮู้ ฮอดหูเมียเขา เป็นแส่เป็นสาว หากิน ส่ำนี่บ้อเฮา แฮงคิดแฮงเศร้า เว้ามาเคียดให้เจ้าของ
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ผัวเผิ่นพาเป็น ดอกรัก ดวงมาลา. And lyrics with chords guitar Am,Dm,Em,A,C,E,G

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AmAmDmEmAm ADmC EAmปานแผ่นดินAmปี้น บายเอาGสิ่นมาเช็ดน้ำAmตา
ฮู้ว่าพี่มีภรรDmยา ต้องน้ำตาไหลEmนอง
ไม่เจตDmนา รักCคนที่มีเจ้าDmของ ที่ตัวเองAmต้อง
  หลงCผิดโดยไม่Emรู้ตัว------------------------มันอุกอั่งAmเอ้า หนุ่งเศGร้าย้อนว่าคึดAmหลาย
  อึดแท่บ้อผู้Dmซาย มาลักเหล่นผัวเขาคือEmซั่ว
ไม่น่าDmเลย ไม่Cน่าหูตาเมาDmมัว บาปสิกินEmหัว
  บัดนี้และหนอ น้อAmเฮา------------------------
* ต้องมาเสียGตัว ให้ผัวชาวบ้าน
  คงถูกประจAmาน หากCฮู้ฮอดหูเมียEmเขา
เป็นแส่เป็นAmสาว หาAกินส่ำนี่บ้อDmเฮา
  แฮงคิดแฮงเศAmร้า   เว้าCมาเคียดให้เจ้าEmของ
------------------------
** ย้อน ว่าAmบ่ฮู้      Gว่าเพิ่นนั่นมีAmเมีย
  แอบมาคลอเคDmลีย กับเราอยู่สองต่อEmสอง
ผัวเพิ่นพาเCป็น ก็เAลยผิดหิดผิดคDmอง
  บ่กล้าสิฮ้Cอง    Gย่านคนฮู้เรื่อAmงนำ
Instru :Am GAmDm CEmEmDmC GAm G
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
บ่กล้าสิGฮ้อง ย่านคนฮู้เAmรื่องนำOutro :C DmGAm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ผัวเผิ่นพาเป็น คอร์ด ดอกรัก ดวงมาลา

ปานแผ่นดินปี้น บายเอาสิ่นมาเช็ดน้ำตา
ฮู้ว่าพี่มีภรรยา ต้อง น้ำตาไหลนอง
ไม่เจตนา รักคนที่มีเจ้าของ ที่ตัวเองต้อง
หลงผิดโดยไม่รู้ตัว

มันอุกอั่งเอ้า หนุ่งเศร้าย้อนว่าคึดหลาย
อึด แท่บ้อผู้ซาย มาลักเหล่นผัวเขาคือซั่ว
ไม่น่าเลย ไม่น่าหูตาเมามัว บาปสิกินหัว
บัดนี้และหนอ น้อเฮา

* ต้องมาเสียตัว ให้ผัวชาวบ้าน
คงถูกประจาน หากฮู้ ฮอดหูเมียเขา
เป็นแส่เป็นสาว หากิน ส่ำนี่บ้อเฮา
แฮงคิดแฮงเศร้า เว้ามาเคียดให้เจ้าของ

** ย้อน ว่าบ่ฮู้ ว่าเพิ่นนั่นมีเมีย
แอบมาคลอเคลีย กับเราอยู่สองต่อสอง
ผัวเพิ่นพาเป็น ก็เลยผิดหิดผิดคอง
บ่กล้าสิฮ้อง ย่านคนฮู้เรื่องนำ

(ซ้ำ *, **)

บ่กล้าสิฮ้อง ย่านคนฮู้เรื่องนำ