คอยน้องที่ช่องเม็ก คอร์ด มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง คอยน้องที่ช่องเม็ก ของ มนต์แคน แก่นคูน และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ, เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

สาวลาวใต้ เฮ็ดบาป หัวใจของอ้ายแท้เด้ คิดฮอดผู้สาวปากเซ เฮ็ดจังใดเด๋สิลืมได้ ไทยลาวเต็มที่เปิด เอ อี ซี ติดต่อกันง่าย แต่เป็นหยังสัญญาณหัวใจ ผู้สาวลาวใต้ จังให้อ้ายรอ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง คอยน้องที่ช่องเม็ก มนต์แคน แก่นคูน. And lyrics with chords guitar Em,G,Bm,D,Am,C,A

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Em+EmG+GEmG BmEmสาวลาวEmใต้ เฮ็ดบาป หัวใจอ้ายแท้หนอ
  สัญDญาที่ด่าน Emตม. ช่องเม็กว่าDรอ  บ่Emมีค่า
ลางานเมื่อAmบ้าน ปากเซ คราวBmนั้นนัดวันกลัAmบมา 
ทิ้งบ่าวอุบลคนคอยสัญBmญา สิเป็นบ้าทำใจ------------------------กะดนพอEmได้ ที่ผูกหัวใจเฮาไว้ด้วยกัน
  สาวDลาวข้ามมาทEmำงาน ที่ร้านอาDหารได้เคีEmยงใกล้
คือลืมไAmวแท้ไปแล้ว บ่Bmแคร์บ่โทรบ่ไAmลน์
คิดฮอดโทรหาเป็นตาเหลืBmอใจ จั๊กให้ผู้Dใด๋ตอบGมาInstru :Em(4 Times)ถือดอกAmจำปา ยืนรอเกาะรั้วEmกรงเหล็ก
  ที่ด่าน ตม. ช่องCเม็ก จนตำDรวจ ตม. แGนมหน้า
เป็นจังใด๋Aน้อ สาวลาวเจ้าจังEmบ่มา
  หรือบ่าวลาวAใต้ จูงเข้าพาขวัญแล้Emวหนา
จึงลบจึงลืมสัAmญญา จนลืมไDปว่าเคยเป็นแBmฟนใคร------------------------
* สาวลาวEmใต้ เฮ็ดบาป หัวใจของอ้ายแท้เด้
คิดDฮอดผู้สาวปาEmกเซ เฮ็ดจังใดDเด๋สิลืมEmได้
ไทยลาวเAmต็มที่เปิด เอ อีBm ซี ติดต่อกัAmนง่าย
แต่เป็นหยังสัญญาณหัBmวใจ ผู้สาวลาวDใต้ จังใGห้อ้ายรอ
Instru :EmEmAmAmG DG
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :GEmG BmEmEm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คอยน้องที่ช่องเม็ก คอร์ด มนต์แคน แก่นคูน

สาวลาวใต้ เฮ็ดบาป หัวใจอ้ายแท้หนอ
สัญญาที่ด่าน ตม. ช่องเม็กว่ารอบ่มีค่า
ลางานเมื่อบ้าน ปากเซ คราวนั้นนัดวันกลับมา
ทิ้งบ่าวอุบลคนคอย สัญญา สิเป็นบ้าทำใจ
กะดนพอได้ ที่ผูกหัวใจเฮาไว้ด้วยกัน
สาวลาวข้ามมาทำงาน ที่ร้านอาหารได้เคียงใกล้
คือลืมไวแท้ไปแล้ว บ่แคร์บ่โทรบ่ไลน์
คิดฮอดโทรหาเป็นตาเหลือใจ จั๊กให้ผู้ใด๋ตอบมา

ถือดอกจำปา ยืนรอเกาะรั้วกรงเหล็ก
ที่ด่านตม.ช่องเม็ก จนตำรวจตม.แนมหน้า
เป็นจังใด๋น้อ สาวลาวเจ้าจังบ่มา
หรือบ่าวลาวใต้ จูงเข้าพาขวัญแล้วหนา
จึงลบจึงลืมสัญญา จนลืมไปว่าเคยเป็นแฟนใคร

* สาวลาวใต้ เฮ็ดบาป หัวใจของอ้ายแท้เด้
คิดฮอดผู้สาวปากเซ เฮ็ดจังใดเด๋สิลืมได้
ไทยลาวเต็มที่เปิด เอ อี ซี ติดต่อกันง่าย
แต่เป็นหยังสัญญาณหัวใจ ผู้สาวลาวใต้ จังให้อ้ายรอ

(ซ้ำ *)