ได้ไหมดาว คอร์ด นก สุภากาญจน์ เบญจอารักษ์ Feat. Rapper Tery

คอร์ดเพลง ได้ไหมดาว ของ นก สุภากาญจน์ เบญจอารักษ์ Feat. Rapper Tery และเนื้อร้องคำร้อง : ภิญญาวีณ์ ภัสร์จิระวิทยา, แร๊พเปอร์เต้ย (Rap), เรียบเรียง : Yakoolza

หากว่าฉันยืนยันจะรอ และใจยืนยันจะรัก ไม่ท้อ ไม่คิดจะหวั่นไหว ไม่เหนื่อยล้าไม่มองหาใคร รอแต่เขา แค่เขาคนเดียวเท่านั้น ดาวจะยังยืนยัน บอกฉันได้ไหม ชัด ๆ ว่าถ้าฉันยังคง ไม่เ...
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • Amaj7Chord Guitar Amaj7
 • B7Chord Guitar B7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#7Chord Guitar C#7
 • C#mChord Guitar C#m
 • CmChord Guitar Cm
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • Dmaj7Chord Guitar Dmaj7
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง ได้ไหมดาว นก สุภากาญจน์ เบญจอารักษ์ Feat. Rapper Tery. And lyrics with chords guitar Amaj7,Dmaj7,A,C#7,F#m,Dm,E,C#m,D,Bm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Amaj7Amaj7Dmaj7Dmaj7A ฉันก็ไม่C#7รู้ทำไม เป็นเพราะF#mอะไร
    Dmถามดาวได้ไEหม แค่สักคAรั้ง
รักที่ใC#7ห้เขามากมายขึ้นทุF#mกวัน
   แต่ดูเDmหมือน ว่ายิ่งEรัก ยิ่งไAกล   E        
Aแล้วฉันต้องC#7ทุ่มเทใจ สักเท่าF#mไหร่
  เพื่อใDmห้เขาได้เข้าEใจ คนอย่างAฉัน
ฝันที่ เC#7ล็ก ๆ ในใจว่าสักF#mวัน
จะได้Dmรัก จะเป็นจEริงแค่ไหน------------------------
*C#m หรือว่าตัวF#mฉันไม่มีสิทธิ์  จะDmรักเขาได้อย่างเAปิดใจ
C#m  และฉันมีคำF#mถามที่ค้างใจ  อยากDmถามดวงดาวอีกคEรั้ง
------------------------
** หากว่าAmaj7ฉันยืนยันจะรอ แลC#mะใจยืนยันจะรัก
  ไม่F#mท้อ ไม่คิดจะหวั่นไหว  
ไม่เหนื่อยDล้าไม่มองหาใEคร 
 รอแต่เขา แค่เAขาคนเดียวเท่าEนั้น    
Amaj7ดาวจะยังยืนยัน บอC#mกฉันได้ไหม ชัด ๆ  
  ว่าถ้F#mาฉันยังคง ไม่เปลี่ยนผัน
และจะDยอมทำทุกอย่าง จะมีไหมแค่สักวัน 
 ที่เEขา จะรักฉันหมดหัวใจ
Instru :Amaj7Amaj7Dmaj7EAหรือฉันไม่C#7ดีพอ พอให้เขF#mารักได้ 
 จะมีDmไหมได้ใกล้ใEจเธอสักคAรั้ง
ฝันที่ C#7เล็ก ๆ ในใจว่าสักF#mวัน
จะได้Dmรักจะเป็นจEริงแค่ไหน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
[Rap] Dในบางครั้ง ต้องC#mยอมรับความเป็นจริง
แต่บางBmสิ่งไม่อาจจะEทิ้ง ฉันจะไม่Aยอมให้เป็นไป
D  และสิ่งนั้น มันทำC#mให้ฉันต้องเสียใจ
  ก็จBmะสู้ มันดูสักครั้งให้มันDmรู้ไป     E      
Aเธอไม่จำเป็นต้องถามใคร 
 ถ้าC#mดาวจะตอบคำถาม คงจะบอกให้เธอ ลองถามใจ
มัF#mนอาจจะช้าไป หากเขาเริ่มมองหาใคร
ถ้าปล่อยให้เDขาไปมีเจ้า ของเธอเองที่Eต้องรักษาใจ
ถ้าAหากว่านี่คือเกม เธอควรจะสู้ หรือควรจะถอย
ถ้าC#mหากฉันอยู่ในเกม ฉันเลือกจะสู้ และจะไม่ปล่อย
เพราF#mะเท่าที่ฉันรู้ มันจะมีด่านต่อไป
  และฉันจะDสู้จนกว่าชนะ ต้องมีสักEวัน ที่เขานั้นอ่อนใจ
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Outro :Amaj7Amaj7Dmaj7Dmaj7A
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ได้ไหมดาว คอร์ด นก สุภากาญจน์ เบญจอารักษ์ Feat. Rapper Tery

ฉันก็ไม่รู้ทำไม เป็นเพราะอะไร
ถามดาวได้ไหม แค่สักครั้ง
รักที่ให้เขามากมายขึ้นทุกวัน แต่ดูเหมือน ว่ายิ่งรัก ยิ่งไกล
แล้วฉันต้องทุ่มเทใจ สักเท่าไหร่
เพื่อให้เขาได้เข้าใจ คนอย่างฉัน
ฝันที่เล็ก ๆ ในใจว่าสักวัน จะได้รัก จะเป็นจริงแค่ไหน

* หรือว่าตัวฉันไม่มีสิทธิ์ จะรักเขาได้อย่างเปิดใจ
และฉันมีคำถามที่ค้างใจ อยากถามดวงดาวอีกครั้ง

** หากว่าฉันยืนยันจะรอ และใจยืนยันจะรัก
ไม่ท้อ ไม่คิดจะหวั่นไหว
ไม่เหนื่อยล้าไม่มองหาใคร รอแต่เขา แค่เขาคนเดียวเท่านั้น
ดาวจะยังยืนยัน บอกฉันได้ไหม ชัด ๆ
ว่าถ้าฉันยังคง ไม่เปลี่ยนผัน
และจะยอมทำทุกอย่าง จะมีไหมแค่สักวัน
ที่เขา จะรักฉันหมดหัวใจ

หรือฉันไม่ดีพอ พอให้เขารักได้
จะมีไหมได้ใกล้ใจเธอสักครั้ง
ฝันที่ เล็ก ๆ ในใจว่าสักวัน จะได้รักจะเป็นจริงแค่ไหน

(*, **)

 [Rap] ในบางครั้งต้องยอมรับความเป็นจริง
แต่บางสิ่งไม่อาจจะทิ้ง ฉันจะไม่ยอมให้เป็นไป
และสิ่งนั้นมันทำให้ฉันต้องเสียใจ
ก็จะสู้มันดูสักครั้งให้มันรู้ไป
เธอไม่จำเป็นต้องถามใคร
ถ้าดาวจะตอบคำถามคงจะบอกให้เธอลองถามใจ
มันอาจจะช้าไป หากเขาเริ่มมองหาใคร
ถ้าปล่อยให้เขาไปมีเจ้าของเธอเองที่ต้องรักษาใจ
ถ้าหากว่านี่คือเกมเธอควรจะสู้หรือควรจะถอย
ถ้าหากฉันอยู่ในเกมฉันเลือกจะสู้และจะไม่ปล่อย
เพราะเท่าที่ฉันรู้มันจะมีด่านต่อไป
และฉันจะสู้จนกว่าชนะต้องมีสักวันที่เขานั้นอ่อนใจ

(**)