ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว คอร์ด ดิว The Star

คอร์ดเพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว ของ ดิว The Star และเนื้อร้องคำร้อง : ปิยะ ครุธา, ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล, เรียบเรียง : โอเล่ เมดูซ่า

เธอ นั้นเป็นเสมือน ดวงดาว ที่คอยส่องแสงพร่างพราว ชัดเจนสว่างไม่จางหายไป ต้องรอ แสงไฟมืดมิดลงไป ฉันจึงจะได้เข้าใจว่ายังเหลือใคร

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D/CChord Guitar D/C
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F/AChord Guitar F/A
 • GChord Guitar G
 • G/F#Chord Guitar G/F#
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว ดิว The Star. And lyrics with chords guitar Bb,Bb/A,Gm,Eb,F,F/A,F/Eb,Dm,Cm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :BbBb/AGmEb FBbมีอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เห็นF/Aเคยใส่ใจ
  Gmในตอนที่มีใคร  เEbห็นเธอแค่Fหางตา
Bbเพิ่งเข้าใจ ในวันที่เสียF/Aใจเสียทั้งน้ำตา 
ไม่เGmหลือ ใคร ๆ เหมือนเคยมา เป็นEbช่วงเวลาที่Fมืดมน
Ebแต่กลับเป็นF/Ebเธอ ที่เคียงข้างDmฉัน ยืนยันไGmม่ทิ้งไป 
  Cm ก็เพิ่งเข้าEbใจในวันที่Fทุกข์ เกินทน------------------------
*Bb เธอ   F/A(นั้นเป็นเสGmมือน)
(เพราะเธอเป็นเหมือน) ดวงดาวF 
ที่คอยส่องEbแสงพร่างพรDmาว 
ชัดเจนสCmว่างไม่จางหายไFป 
ต้องBbรอ     F/A   แสงไฟมืดGmมิดลงไป
F ฉันจึงจะไEbด้เข้าใจ ว่าDmยังเหลือใคร
ยิ่งCmมืดเท่าไร ยิ่งเFห็นดวงดาวชัด(Bb)เจน
Instru :BbF/AGm FEb FBbไม่เจ็บช้ำ  ก็คงไม่ซึ้F/Aงคำปลอบใจ
Gm ในวันที่ยืนไหว แEbขนใครจะสFำคัญ
Bbไม่เหว่ว้า ก็คงไม่สนF/Aคน ข้าง ๆ กัน 
พึ่Gmงรู้ในวันที่ใจสั่น ว่าเEbธอเท่านั้นที่เFป็นห่วง
Ebก็เธอคนF/Ebเดียวที่เคียงข้างDmฉันยืนยันไม่Gmทิ้งไป 
  Cm ก็เพิ่งเข้าEbใจในวันที่ทุกข์ เกินทF
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว คอร์ด ดิว The Star

มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่เห็นเคยใส่ใจ
ในตอนที่มีใคร เห็นเธอแค่หางตา
เพิ่งเข้าใจ ในวันที่เสียใจเสียทั้งน้ำตา
ไม่เหลือใคร ๆ เหมือนเคยมา เป็นช่วงเวลาที่มืดมน
แต่กลับเป็นเธอที่เคียงข้างฉันยืนยันไม่ทิ้งไป
ก็เพิ่งเข้าใจในวันที่ทุกข์ เกินทน

* เธอ (นั้นเป็นเสมือน) (เพราะเธอเป็นเหมือน)
ดวงดาว ที่คอยส่องแสงพร่างพราว
ชัดเจนสว่างไม่จางหายไป ต้องรอ
แสงไฟมืดมิดลงไป ฉันจึงจะได้เข้าใจว่ายังเหลือใคร
ยิ่งมืดเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวชัดเจน

ไม่เจ็บช้ำ ก็คงไม่ซึ้งคำปลอบใจ
ในวันที่ยืนไหว แขนใครจะสำคัญ
ไม่เหว่ว้า ก็คงไม่สนคนข้าง ๆ กัน
พึ่งรู้ในวันที่ใจสั่น ว่าเธอเท่านั้นที่เป็นห่วง
ก็เธอคนเดียวที่เคียงข้างฉันยืนยันไม่ทิ้งไป
ก็เพิ่งเข้าใจในวันที่ทุกข์ เกินทน

(*, *)