ศรัทธา คอร์ด ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์&เล็ก คาราบาว

คอร์ดเพลง ศรัทธา ของ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์&เล็ก คาราบาว และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

บนฟ้ามีหมู่ดาว ดวงใหญ่ดวงน้อย ให้สอยลงเติมฝันในจิตใจ สูงและไกลเพียงใด ไม่เกินใจเอื้อมถึง. .หนุ่มสาวกางปีกร้าว น้ำตาหล่นลงหมอน สะท้อนถึงห้วงลึก...
Dark / Light
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง ศรัทธา คอร์ด ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์&เล็ก คาราบาว

บนฟ้ามีหมู่ดาว
ดวงใหญ่ดวงน้อย
ให้สอยลงเติมฝันในจิตใจ
สูงและไกลเพียงใด
ไม่เกินใจเอื้อมถึง.
.หนุ่มสาวกางปีกร้าว
น้ำตาหล่นลงหมอน
สะท้อนถึงห้วงลึกและห้วงเหงา
เขาและเธอหวาดกลัว
กลัวไฟฝันมอดดับ
....ดนตรี.....
หุบเหวอันเวิ้งว้าง
ตามทางที่สัญจร
ไฟร้อนคอยดักรอให้ฝ่าฟัน
ขอ ให้มีพลัง
ศรัทธาคู่ใจเจ้า.
.ก้าวหนึ่งผ่านก้าวสอง
จนก้าวล้าน
จะติดตามก้าวที่หนึ่ง.
.หยดหนึ่งแห่งไฟฝัน
จะติดลามเป็นเปลวไฟ
ฝันยิ่งใหญ่.
พลังแห่งเยาว์วัย
โชนไฟแห่งศรัทธา
.ก้าวหนึ่งผ่านก้าวสอง
จนก้าวล้าน
จะติดตามก้าวที่หนึ่ง.
.หยดหนึ่งแห่งไฟฝัน
จะติดลามเป็นเปลวไฟ
ฝันยิ่งใหญ่.
พลังแห่งเยาว์วัย
โชนไฟแห่งศรัทธา
 
....ดนตรี..
หุบเหวอันเวิ้งว้าง
ตามทางที่สัญจร
ไฟร้อนคอยดักรอให้ฝ่าฟัน
ขอ ให้มีพลัง
ศรัทธาคู่ใจเจ้า.
ขอ ให้มีพลัง
ศรัทธาคู่ใจเจ้า
ขอ ให้มีพลัง
ศรัทธาคู่ใจเจ้า
ขอ ให้มีพลัง
ศรัทธาคู่ใจเจ้า
ขอ ให้มีพลัง
ศรัทธาคู่ใจเจ้า
ขอ ให้มีพลัง