อยู่ (STAY) คอร์ด JEEBBS

คอร์ดเพลง อยู่ (STAY) ของ JEEBBS และเนื้อร้องคำร้อง : (เม่น) ภูวดล แสงคำ, เรียบเรียง : Jeebbs

แค่อยากให้เธอช่วยลืมเรื่องเขา ช่วยลืมว่าเราไปกันไม่ไหว หากในตอนนี้ เธอยังอยู่ ฉันยังอยู่ รักยังอยู่ เรายังอยู่
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • Amaj7Chord Guitar Amaj7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • Dmaj7Chord Guitar Dmaj7
 • EChord Guitar E
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง อยู่ (STAY) JEEBBS. And lyrics with chords guitar Dmaj7,Amaj7,A,D,Bm,E

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Dmaj7+Amaj7Amaj7Dmaj7Dmaj7(2 Times)Aนานแค่ไหน ที่เราไม่เจอกัน
  D นานแค่ไหนที่เราไม่คุยกัน
Bmนานแค่ไหน ที่เราไม่มองตา Dนาน แค่ไหน------------------------Aเขาคนนั้นกับเธอเป็นอย่างไรดีอยู่ไหม
D เธอสุขสบายหรือเปล่า
Bmแค่อยากรู้  เลยถามเธอดู เมื่อเราDเจอกัน------------------------
* เธอถามว่าฉันยังอยู่Bm ดีหรือเปล่า
  เธอถามให้เธอช่วยอะEไรหรือเปล่า
------------------------
** แค่อยากให้เธอช่วยลืมเรื่องAเขา
ช่วยลืมว่าเราไปกันไม่ไDหว
หากในตอนนี้ เธอยังBmอยู่ ฉันยังอDยู่ รักยังอAยู่ (เรายังอยู่)
Instru :BmE
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :BmBmAABmBmDE
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
ให้เธอกอดฉันอย่างเดิมได้Aไหม
  ให้เราแนบชิดกันถึงDข้างใน
หากว่าเธอนั้น ยังคิดถึงBmอยู่  รักฉันอDยู่  ฉันรอAอยู่
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อยู่ (STAY) คอร์ด JEEBBS

นานแค่ไหน ที่เราไม่เจอกัน
นานแค่ไหนที่เราไม่คุยกัน
นานแค่ไหนที่เราไม่มองตา นาน แค่ไหน
เขาคนนั้นกับเธอเป็นอย่างไรดีอยู่ไหม
เธอสุขสบายหรือเปล่า แค่อยากรู้
เลยถามเธอดู เมื่อเราเจอกัน 

* เธอถามว่าฉันยังอยู่ดีหรือเปล่า
เธอถามให้เธอช่วยอะไรหรือเปล่า

** แค่อยากให้เธอช่วยลืมเรื่องเขา
ช่วยลืมว่าเราไปกันไม่ไหว หากในตอนนี้
เธอยังอยู่ ฉันยังอยู่ รักยังอยู่ (เรายังอยู่)

(ซ้ำ * ,**) ...ดนตรี... (ซ้ำ * ,**)

ให้เธอกอดฉันอย่างเดิมได้ไหม
ให้เราแนบชิดกันถึงข้างใน หากว่าเธอนั้น
ยังคิดถึงอยู่ รักฉันอยู่ ฉันรออยู่