โปรดเถอะ คอร์ด โป้ Yokee Playboy

คอร์ดเพลง โปรดเถอะ ของ โป้ Yokee Playboy และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกสิยพงษ์, เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

โปรดเถอะนะ... แสดงว่าเธอรัก สักครั้งหนึ่ง ให้ฉันได้ซึ้ง ถึงความรักบ้าง กอดจูบฉัน เบา ๆ เหมือนที่เธอ เคยเมื่อก่อน โปรดช่วยย้อนให้ความจำ และช่วยย้ำให้ฉันมั่นใจอีกที

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • Am7Chord Guitar Am7
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • Dm7Chord Guitar Dm7
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง โปรดเถอะ โป้ Yokee Playboy. And lyrics with chords guitar Gmaj7,G,Bm7,Am7,D,Am,D/F#,Em,C

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Gmaj7GGmaj7GGริงอยู่...   Gmaj7ทุกอย่างสองเรานั้นBm7รู้  ไม่จำเป็นต้องบอก
Am7ฉันเชื่อ...   คุณค่าจิตใจนั้นเหDนือ กว่าสิ่งใหน------------------------Gรู้ดี...  Gmaj7 และไม่ต้องการพิBm7ธี อะไรที่มากมาย
เพราะAm7เข้าใจ... 
มั่นใจในเธอทุกคDรั้ง ตลอดมา  G        Bm7------------------------แต่ว่าAmวันนี้       Dสิ่งที่ฉันเป็นมันต่างจากAmวันนั้น 
ทั้งที่Dจิตใจฉันเอง อยากจะเข้Amมแข็ง
แต่ว่าเDรี่ยวแรง บอก  ว่าAmฉันคงทนเข้าใจเธอไDม่ได้
รู้สึกอ่อนAmล้า ทั้งใจฉันกลัวจะทนไม่ไDหว------------------------
* โปรดเถอะGนะ  .D/F#..         แสEmดงว่าเธอรัก สักครั้งหCนึ่ง
ให้ฉันได้Dซึ้ง ถึงความรักบ้าง
กอดจูบGฉัน   D/F#         เบา Em ๆ   
เหมือนที่เDธอ เคยเมื่อCก่อน
โปรดช่วยAmย้อน ให้ความจำ
และช่วยDย้ำ ให้ฉันมั่นใจอีกGที     D  
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
โปรดช่วยAmย้อน ให้ความจำ
และช่วยDย้ำ ให้ฉันมั่นใจ อีกคGรั้ง      C       G         C
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง โปรดเถอะ คอร์ด โป้ Yokee Playboy

จริงอยู่... ทุกอย่างสองเรานั้นรู้ ไม่จำเป็นต้องบอก
ฉันเชื่อ... คุณค่าจิตใจนั้นเหนือ กว่าสิ่งใหน
รู้ดี... และไม่ต้องการพิธี อะไรที่มากมาย
เพราะเข้าใจ... มั่นใจในเธอทุกครั้ง ตลอดมา

แต่ว่าวันนี้ สิ่งที่ฉันเป็นมันต่างจากวันนั้น
ทั้งที่จิตใจฉันเอง อยากจะเข้มแข็ง
แต่ว่าเรี่ยวแรง บอก ว่าฉันคงทนเข้าใจเธอไม่ได้
รู้สึกอ่อนล้า ทั้งใจฉันกลัวจะทนไม่ไหว

* โปรดเถอะนะ... แสดงว่าเธอรัก สักครั้งหนึ่ง
ให้ฉันได้ซึ้ง ถึงความรักบ้าง
กอดจูบฉัน เบา ๆ เหมือนที่เธอ เคยเมื่อก่อน
โปรดช่วยย้อนให้ความจำ และช่วยย้ำให้ฉันมั่นใจอีกที

(ซ้ำ *)

โปรดช่วยย้อนให้ความจำ
และช่วยย้ำให้ฉันมั่นใจ อีกครั้ง