โจทย์รัก คอร์ด เล้าโลม

คอร์ดเพลง โจทย์รัก ของ เล้าโลม และเนื้อร้องคำร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ, ทำนอง : เอกชัย จุลภมรศรี

หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ ไม่อยากเสียใครซักคน แต่วันนี้ต้องตัดสินใจ โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
คอร์ดเพลง โจทย์รัก เล้าโลม. And lyrics with chords guitar C,G/B,Am,G,F,Em,Dm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :C G/BAm GF EmDm GCในคืนเหน็บG/Bหนาว มAmองฟ้าไม่เจอแสGงใด
มันไFร้ชีวิต ทุกEmอย่างมันตาย เมื่อDmคนที่รักทิ้งไG
กลับเป็นเCธอที่เดินเข้G/Bามา หยิบAmยื่นเอาความรักGให้
ช่วยFฟื้นชีวิต มาEmปลุกหัวใจ Dmให้มีแรงเหมือนเGดิม------------------------
* ความFรักที่แตกสGลาย   Emก่อขึ้นใหม่อีกAmครั้ง
   ชีFวิตที่เคยสิ้นGหวัง เริ่มจะCสดใส
แต่แFล้วในวันGนี้ เธอคนEmเดิมที่เคย จากAmฉันไป   G   
กลับมาFขอคืนวันเก่า ๆ ให้เGราเป็นเหมือนเดิม
------------------------
** หนึ่งCคน ทิ้งG/Bเราให้ตาย อีAmกคนให้Gลมหายใจ
  หนึ่งFทาง คือEmรักจริง อีกDmทางก็รักฝังGใจ
ไม่อCยากเสียG/Bใครซักคน แต่Amวันนี้ต้องGตัดสินใจ
โจทย์คFวามรักจะEmจบ  เช่Amนไร      Dmยังไม่รู้หัวGใจตัวเอง
Instru :AmFAmGถ้าCรู้ต้องเป็นแบG/Bบนี้ ให้มันAmตายยังดีซะกGว่า
หลับFไม่ต้องฟื้น ดีกว่าEmตื่นขึ้นมา DmทำลายใจของใGคร
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :AmFAmG
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
C        G/B             Am            G โจทย์FความรักจEmะจบเช่Amนไร
      Dmยังไม่รู้หัวใGจตัวเองOutro :C G/BAm GF EmDm GC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง โจทย์รัก คอร์ด เล้าโลม

ในคืนเหน็บหนาว มองฟ้าไม่เจอแสงใด
มันไร้ชีวิตทุกอย่างมันตายเมื่อคนที่รักทิ้งไป
กลับเป็นเธอที่เดินเข้ามา หยิบยื่นเอาความรักให้
ช่วยฟื้นชีวิต มาปลุกหัวใจให้มีแรงเหมือนเดิม

* ความรักที่แตกสลาย ก่อขึ้นใหม่อีกครั้ง
ชีวิตที่เคยสิ้นหวังเริ่มจะสดใส
แต่แล้วในวันนี้ เธอคนเดิมที่เคยจากฉันไป
กลับมาขอคืนวันเก่า ๆ ให้เราเป็นเหมือนเดิม

** หนึ่งคนทิ้งเราให้ตาย อีกคนให้ลมหายใจ
หนึ่งทางคือรักจริง อีกทางก็รักฝังใจ
ไม่อยากเสียใครซักคน แต่วันนี้ต้องตัดสินใจ
โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง

ถ้ารู้ต้องเป็นแบบนี้ ให้มันตายยังดีซะกว่า
หลับไม่ต้องฟื้นดีกว่าตื่นขึ้นมาทำลายใจของใคร

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)

โจทย์ความรักจะจบเช่นไร ยังไม่รู้หัวใจตัวเอง