ความเงียบของเธอ คอร์ด Armchair

คอร์ดเพลง ความเงียบของเธอ ของ Armchair และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ในบางคราวก็ยัง อยากรู้ อะไรที่เธอคิดอยู่ภายในใจที่อยาก เปิดดู ความจริงที่อยู่ข้างในในแววตาของเธอ ดูคล้าย จะมีเรื่องราวมากมายพยายามเข้าใจ อย่างไร ก็ดูจะไกลเหลื...
Dark / Light
คอร์ดเพลง ความเงียบของเธอ ของ ศิลปิน Armchair เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::ในบางคราวก็ยัง อยากรู้ อะไรที่เธอคิดอยู่ภายในใจที่อยาก เปิดดู ความจริงที่อยู่ข้า

เนื้อเพลง ความเงียบของเธอ คอร์ด Armchair

ในบางคราวก็ยัง อยากรู้ อะไรที่เธอคิดอยู่
ภายในใจที่อยาก เปิดดู ความจริงที่อยู่ข้างใน
ในแววตาของเธอ ดูคล้าย จะมีเรื่องราวมากมาย
พยายามเข้าใจ อย่างไร ก็ดูจะไกลเหลือเกิน

* ยิ่งเจอ เกินจะไขว่คว้า ยิ่งทำให้อยากตามมาหา
เหมือนฉันเดิน ฟันฝ่าหมอกควัน
ทุก ๆ คราว ที่เธอเงียบงัน

** จะมีสักวันไหม ที่เธอเปิดใจ
แล้วทำลายอะไรระหว่างเรานั้น แค่สักวัน
ข้ามกำแพงกฎเกณฑ์ที่เธอยึดมัน
(แค่สักวัน ขอให้ฉันเข้าถึงตัวเธอสักวัน) (แค่สักวัน)

แต่ดูจะไกลเหลือเกิน

(ซ้ำ *, **)

(ซ้ำ **)

ในบางคราวก็ยัง อยากรู้ อะไรที่เธอคิดอยู่
พยายามเข้าใจ อย่างไร ก็ดูจะไกลเหลือเกิน