ชมแล้วชมเล่า เฝ้าชะแง้แลดู เพลินพิศเพลินอยู่ ไม่รู้ลืมเลือน เดือนแสงเดือนผ่องวันเพ็ญ แสงจันทร์เพ็ญ เด่นงามใดจะเหมือน โฉม งาม

แสงเดือน คอร์ด/คีย์/วิธีจับคอร์ด

 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • B7Chord Guitar B7
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • C#mChord Guitar C#m
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • E7Chord Guitar E7
 • EbdimChord Guitar Ebdim
 • EmChord Guitar Em
 • F#7Chord Guitar F#7
 • F#mChord Guitar F#m
 • FdimChord Guitar Fdim
 • Fdim7Chord Guitar Fdim7
 • GChord Guitar G
 • Gdim7Chord Guitar Gdim7
คอร์ดเพลง แสงเดือน ชาติ สุชาติ The Voice. And lyrics with chords guitar in key Bm

เนื้อเพลง: แสงเดือน ชาติ สุชาติ The Voice

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
นวล... แสงนวลผ่องงามตา ...
แสง จัน ทรา ... ส่องเรืองฟากฟ้า...ไกล
งาม... แสงงามผ่องอำไพ ...
ย้อม ดวง ใจ ...ให้คงคลั่งไคล้... เดือน----------* ชมแล้ว ชมเล่า... เฝ้าชะแง้... แลดู
เพลินพิศ เพลินอยู่... ไม่รู้... ลืมเลือน----------** เดือน... แสงเดือนผ่องวันเพ็ญ ...
แสง จันทร์ เพ็ญ ...เด่นงามใดจะเหมือน
โฉม งาม เทียบ เปรียบเดือน... แสงงาม----------(ซ้ำ *, **)