คนไม่มีวาสนา คอร์ด ชรัส เฟื่องอารมณ์

คอร์ดเพลง คนไม่มีวาสนา ของ ชรัส เฟื่องอารมณ์ และเนื้อร้องคำร้อง : ธนา ชัยวรภัทร์, ทำนอง/เรียบเรียง : เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์

เกิดแล้วตาย อีกกี่ครั้ง ยังไม่มีสิทธิ์ จะคิดว่าเรา ต่างเป็นคู่กัน เกิดแล้วตาย อีกกี่ครั้ง ยังไม่เทียมทัน เธอกับฉัน ต่างกันเหมือนฟ้าดิน
Dark / Light
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • Amaj7Chord Guitar Amaj7
 • B7Chord Guitar B7
 • BmChord Guitar Bm
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • C#m7Chord Guitar C#m7
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • Dmaj7Chord Guitar Dmaj7
 • EChord Guitar E
 • Edim7Chord Guitar Edim7
 • EmChord Guitar Em
 • F#dim7Chord Guitar F#dim7
 • F#mChord Guitar F#m
 • G7Chord Guitar G7
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง คนไม่มีวาสนา ชรัส เฟื่องอารมณ์. And lyrics with chords guitar Amaj7,C#m7,Dmaj7,Bm,E,F#m,B7,F#dim7,A7,E7-9,D,C#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Amaj7ฉัน    มันไC#m7ม่มี    วาสDmaj7นา          
  Amaj7ขอ  เธอนั้นC#m7อย่า อย่ามาDmaj7สนใจ       
Bmทิ้งฉันไว้คEนเดียว เF#mหลียวแลฉันทำไม 
  Bmฉันมันไม่B7คู่ควรกับเธEอ     
Amaj7รัก  เรานั้นเC#m7ป็น   เหมือนเส้นDmaj7ขนาน  
    Amaj7ลาก มาพบC#m7กัน ก็คงไม่Dmaj7เจอ         
Bmเส้นทางที่เEธอเดิน F#mสวยงามและเลิศเลอ
แต่Bmฉันมันเดินอยู่กF#dim7ลาง  ทางที่มืAmaj7ดมน        A7------------------------
*Dmaj7กิดแล้ว  ตE7-9าย   อีกกี่Amaj7ครั้ง  ยังไม่F#mมีสิทธิ์ 
  จะBmคิด ว่าเE7-9รา ต่างเป็นAmaj7คู่กัน        A7          
Dmaj7กิด   แล้วตE7-9าย       อีกกี่คAmaj7รั้ง    ยังไม่เF#mทียมทัน
BmธอกับฉัB7น 
ต่างกันเหมือนฟ้าEดิน   D        C#m             Bm
------------------------
** Amaj7ฉัน   มันไม่C#m7มี    วาสนDmaj7า             
  Amaj7ฝืน    ดวงชC#m7ะตา     ก็คงไม่Dmaj7ได้           
Bm เห็นเธอนั้นEไปดี   F#mฉันเองก็ดีใจ
   Bmฉันไม่หวังอะF#dim7ไร  มากไปกAmaj7ว่านี้          A7__(F#7)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
ก็BmฉันมันคนไE7-9ม่มี วาสนาOutro :Amaj7Dmaj7Amaj7Dmaj7Amaj7
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คนไม่มีวาสนา คอร์ด ชรัส เฟื่องอารมณ์

ฉันมันไม่มีวาสนา ขอเธอนั้นอย่า อย่ามาสนใจ
ทิ้งฉันไว้คนเดียว เหลียวแลฉันทำไม
ฉันมันไม่คู่ควรกับเธอ รักเรานั้นเป็น
เหมือนเส้นขนาน ลากมาพบกัน ก็คงไม่เจอ
เส้นทางที่เธอเดิน สวยงามและเลิศเลอ
แต่ฉันมันเดินอยู่กลาง ทางที่มืดมน

* เกิดแล้วตาย อีกกี่ครั้ง ยังไม่มีสิทธิ์
จะคิดว่าเรา ต่างเป็นคู่กัน เกิดแล้วตาย
อีกกี่ครั้ง ยังไม่เทียมทัน เธอกับฉัน
ต่างกันเหมือนฟ้าดิน

** ฉันมันไม่มีวาสนา ฝืน ดวงชะตา
ก็คงไม่ได้ เห็นเธอนั้นไปดี ฉันเองก็ดีใจ
ฉันไม่หวังอะไร มากไปกว่านี้

ก็ฉันมันคนไม่มี วาสนา