รักนิรันดร์ คอร์ด ปั่น ไพบูลย์เกียรติ

คอร์ดเพลง รักนิรันดร์ ของ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ขอให้ความรัก ที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาล ขอให้ความรัก ที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์ ขอให้ความรัก ที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาล

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • Csus4Chord Guitar Csus4
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • Dsus4Chord Guitar Dsus4
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
 • Gsus4Chord Guitar Gsus4
คอร์ดเพลง รักนิรันดร์ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ. And lyrics with chords guitar C,G,G/B,Am,D,Gsus4,Em,F,E,Dm,Csus4,Fmaj7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :C GC GCใจ  Gส่งถึงCใจ เGธอ    GมือจับกันCไว้  
   CมองGตาแล้วเCข้า ใGจ     Gไม่ต้องเอ่ยCคำ
CเดินเGกี่ยวแขนCกัน  Gไป  Gถ่ายทอดความCรัก 
   CจงอGย่าสนCใจ  ใGคร  Gฉันอยู่ใกล้เCธอ  G/B
Amเปี่ยมด้วยความDรัก ต่อเGธอ  Gsus4               G------------------------
*Am ขอให้ความEmรัก  ที่เกิดขึ้นมาFนั้นอยู่GตลอดกCาล   E
Amขอให้ความEmรัก ที่เกิดขึ้นมาFนั้นเป็นGรักนิรัCนดร์G/B            
Amขอให้ความEmรัก  ที่เกิดขึ้นมาFนั้นอยู่GตลอดกCาล   E       
Amขอให้ความEmรัก ที่เกิดขึ้นมาFนั้นเป็นGรักนิรันดร์
Instru :C FC G(2 Times)CคืนเปGลี่ยนแม้Cวัน  Gผ่าน Gกาลเปลี่ยนปรวนแCปร  
  Cรัก เGรามั่นCคงแGน่     Gมิเปลี่ยนแปรไCป    
CราหGล่อหลอมดCวง   Gใจ   เGป็นหนึ่งเดียวCกัน  
  Cคง  Gจะไม่Cมี     Gวัน เGหินห่างกันไCกล G/B            
Amเปี่ยมด้วยความDรัก ต่อเGธอ  Gsus4                G
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :C FC GFEmDm GC Csus4C Csus4Cใจ   Gส่งถึงCใจ  เGธอ  GมือจับกันCไว้ 
  Fmaj7มองตาแล้Emวเข้าใจ Dmไม่ต้องเอ่ยCคำOutro :C FC GC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง รักนิรันดร์ คอร์ด ปั่น ไพบูลย์เกียรติ

ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้
มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ
เดินเกี่ยวแขนกันไป ถ่ายทอดความรัก
จงอย่าสนใจใคร ฉันอยู่ใกล้เธอ
เปี่ยมด้วยความรัก ต่อเธอ

* ขอให้ความรัก ที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาล
ขอให้ความรัก ที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์
ขอให้ความรัก ที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาล
ขอให้ความรัก ที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นรักนิรันดร์

คืนเปลี่ยนแม้วันผ่าน กาลเปลี่ยนปรวนแปร
รักเรามั่นคงแน่ มิเปลี่ยนแปรไป
เราหล่อหลอมดวงใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน
คงจะไม่มีวัน เหินห่างกันไกล
เปี่ยมด้วยความรัก ต่อเธอ

(ซ้ำ *)

ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้
มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ