ใจบาง ๆ คอร์ด โจ้ Pause

คอร์ดเพลง ใจบาง ๆ ของ โจ้ Pause และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ฉัตรชัย ดุริยประณีต, เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

พอแล้วพอ พอฉันพอดีกว่า คิดไปเอง ทำให้ใจต้องเจ็บ สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ แต่พอเจ็บ มันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจเราบางเหลือเกิน

Dark / Light
  • BmChord Guitar Bm
  • CChord Guitar C
  • DChord Guitar D
  • EmChord Guitar Em
  • FChord Guitar F
  • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ใจบาง ๆ โจ้ Pause. And lyrics with chords guitar G,Bm,C,D

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GBmCD(4 Times)Gเป็นเพราะเรา Bmเป็นเพราะเราCมากกว่า D    
   Gเป็นเพราะใจ Bmเป็นเพราะใจเราCอ่อน  D         
Gอ่อนแออยู่เBmสมอ   เCพียงพบคนDถูกใจ 
Gก็บมาใส่ดวงBmใจฉันไว้  Cฝัน ลม ๆ Dมากมาย------------------------Gแล้วเป็นไง Bmพอหัวใจต้องCเจ็บ  D     
  เGขาคนดี Bmมีแล้วมีคนCอื่น  D         
Gเจ็บใจอยู่อย่างBmนั้น   เCพียงพบความผิดDหวัง  
Gได้แต่ปลอบ ปลอบBmใจตัวเอง 
ไม่หCวังอะไรมDากมาย Gนะใจ------------------------
*Cป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่
Gยากตกแต่งดวงBmใจ เล็ก ๆ ให้แCข็งแรง พอจะDทนไหว
------------------------
**G พอแล้วพอ BmพอฉันพอดีCกว่า  D     
    Gคิดไปเอง Bmทำให้ใจต้องเCจ็บ   D         
Gสุขเพียงสุขเล็กBmน้อย    CยามพบคนDถูกใจ 
Gต่พอเจ็บ มันBmเจ็บเกินใคร
  เCป็นเพราะใจ เราDบางเหลือเกิน
Instru :GBmCD(4 Times)G
  1. ( ซ้ำ  
  2. *, 
  3. **
  4.  )
Outro :GBmCD(2 Times)G
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ใจบาง ๆ คอร์ด โจ้ Pause

เป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรามากกว่า
เป็นเพราะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน
อ่อนแออยู่เสมอ เพียงพบคนถูกใจ
เก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ ฝันลม ๆ มากมาย

แล้วเป็นไงพอหัวใจต้องเจ็บ
เขาคนดี มีแล้วมีคนอื่น
เจ็บใจอยู่อย่างนั้น เพียงพบความผิดหวัง
ได้แต่ปลอบ ปลอบใจตัวเอง ไม่หวังอะไรมากมาย นะใจ

* เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่
อยากตกแต่งดวงใจเล็ก ๆ ให้แข็งแรงพอจะทนไหว

** พอแล้วพอ พอฉันพอดีกว่า
คิดไปเอง ทำให้ใจต้องเจ็บ สุขเพียงสุขเล็กน้อย
ยามพบคนถูกใจ แต่พอเจ็บ มันเจ็บเกินใคร
เป็นเพราะใจเราบางเหลือเกิน

(ซ้ำ *, **)