ฝาก คอร์ด Q (คิว)

คอร์ดเพลง ฝาก ของ Q (คิว) และเนื้อร้องคำร้อง : วรพจน์ เฉลียวมาลาวงศ์, ทำนอง : ชลตรงค์ ธาราพรรค์, เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

อยากเพียงขอใครคนหนึ่ง ได้ซึ้งรักที่มี วอนสายธารนที ส่งให้คนดีที่แสนไกล ฝากใบไม้ที่มีรักอยู่ ให้เธอรู้วานลมช่วยเป่า ฝากกับคนที่ฉันเดินผ่าน

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • Csus2Chord Guitar Csus2
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • Fsus2Chord Guitar Fsus2
 • GChord Guitar G
 • Gsus2Chord Guitar Gsus2
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ฝาก Q (คิว). And lyrics with chords guitar Csus2,Fsus2,Am,Em,Dm,G,C

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Csus2Csus2Fsus2Fsus2Csus2มองดูทะเล ที่กว้างใหญ่ 
มองไกลออกไป แสนว่างเปล่าFsus2  ลึกเกินหยั่ง สุดปลายตา
Csus2มองบนแผ่นฟ้า ที่กว้างใหญ่
  มองดูยิ่งไกล แสนไกลห่าFsus2ง  สูงเกินใฝ่------------------------จะมีสักคนบ้างAmไหม เข้าEmใจเราให้ชีวิตDmฉัน  มีหGวังอีกที------------------------Csus2มองดูดวงดาว มีแสงส่อง 
มีเมฆประคอง เคล้าคลออยู่Fsus2  มิเคยห่าง จากกันไป
Csus2มองดูตัวเอง แล้วยิ่งเศร้า
ทำไมตัวเรา ไร้เคียงคู่Fsus2  เฝ้ารออยู่------------------------
* แต่เธอคนนั้นอยู่Amไหน ฟากEmฟ้าใด
  โปรดให้ใDmจฉัน  มีGรักอีกที
------------------------
** อยากเพียงCขอ ใครคนหนึ่ง ได้Emซึ้งรักที่มี 
วอนDmสายธาร นที ส่งให้คนGดี ที่แสนไกล
ฝากใบไCม้ ที่มีรักอยู่ ให้เธEmอรู้ วานลมช่วยเป่า
  ฝากกับDmคน ที่ฉันเดินผ่าน
พาความGรัก ไปหาเธอ ช่วยฉันที
Instru :Csus2Csus2Fsus2Fsus2
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. **
 5.  )
(รักที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม  คนที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม
หวังว่าเธอคงมีอยู่ ถ้ามีอยู่หนใด)
(รักที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม  คนที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม
หวังว่าเธอคงมีอยู่ ถ้าส่งไปถึงเธอ ช่วยฉันที)
Outro :Csus2Csus2Fsus2Fsus2(2 Times)C
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฝาก คอร์ด Q (คิว)

มองดูทะเลที่กว้างใหญ่
มองไกลออกไปแสนว่างเปล่า ลึกเกินหยั่ง สุดปลายตา
มองบนแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่
มองดูยิ่งไกลแสนไกลห่าง สูงเกินใฝ่

จะมีสักคนบ้างไหม เข้าใจเราให้ชีวิตฉัน มีหวังอีกที

มองดูดวงดาวมีแสงส่อง
มีเมฆประคองเคล้าคลออยู่ มิเคยห่าง จากกันไป
มองดูตัวเองแล้วยิ่งเศร้า ทำไมตัวเราไร้เคียงคู่ เฝ้ารออยู่

* แต่เธอคนนั้นอยู่ไหน ฟากฟ้าใด
โปรดให้ใจฉัน มีรักอีกที

** อยากเพียงขอใครคนหนึ่ง ได้ซึ้งรักที่มี
วอนสายธารนที ส่งให้คนดีที่แสนไกล
ฝากใบไม้ที่มีรักอยู่ ให้เธอรู้วานลมช่วยเป่า
ฝากกับคนที่ฉันเดินผ่าน พาความรักไปหาเธอช่วยฉันที

(ซ้ำ *, ** , **)

(รักที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม คนที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม
หวังว่าเธอคงมีอยู่ ถ้ามีอยู่หนใด)
(รักที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม คนที่รอจริง ๆ มีอยู่ไหม
หวังว่าเธอคงมีอยู่ ถ้าส่งไปถึงเธอ ช่วยฉันที)