รักแม่หม้าย คอร์ด ยอดรัก สลักใจ

คอร์ดเพลง รักแม่หม้าย ของ ยอดรัก สลักใจ และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

อยาก รัก แม่ ม่าย อยากปลอบใจคนดี กี่เดือนกี่ปี ดูสวยโสภีไม่สร่าง จะดูเอวองค์ อนงค์ งามจริง งามพร้อมเสียยิ่ง ทุกอย่าง ริมฝีปาก บางบาง น่ารักเสียจัง แม่ม่าย...

Dark / Light
คอร์ดเพลง รักแม่หม้าย ของ ศิลปิน ยอดรัก สลักใจ เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::อยาก รัก แม่ ม่าย อยากปลอบใจคนดี กี่เดือนกี่ปี ดูสวยโสภีไม่สร่าง จะดูเอวองค์ อนง

เนื้อเพลง รักแม่หม้าย คอร์ด ยอดรัก สลักใจ

อยาก รัก แม่ ม่าย อยากปลอบใจคนดี
กี่เดือนกี่ปี ดูสวยโสภีไม่สร่าง
จะดูเอวองค์ อนงค์ งามจริง
งามพร้อมเสียยิ่ง ทุกอย่าง
ริมฝีปาก บางบาง น่ารักเสียจัง แม่ม่าย
(ดนตรี)
...อยาก รักแม่ม่าย อยากจะได้ เชยชม
อยากจะดอมดม กอดรัดเอวกลมไม่หน่าย
ไม่รังเกียจเลยเรื่องเคยผ่านมา
ให้สัญญาก็ได้ ถึงมีลูกติด ไม่ผิดตรงไหน
ขอรักแม่ม่าย ดี กว่า
(ดนตรี)
...ม่ายซิวิเศษนัก เรื่องรัก ตามตำรา
ขอรักสมัครใจ แม่ม่ายจงเมตตา
ใครประณามต่ำช้า ก็ยังศรัทธา แม่ม่าย
(ดนตรี)
...อยาก รักแม่ม่าย ถึงจะต่างวัยเดือนปี
จวบจนชีพนี้ ขอพร้อมยอมพลีมอบใจ
จะมีจะจนจะทนทำกิน ขอยุพิน อย่าหน่าย
รักจริงใจแน่ ไม่แชเหลวไหล
เชื่อนะแม่ม่าย คน งาม
ดนตรี
ม่ายซิวิเศษนัก เรื่องรักตามตำรา
ขอรักสมัครใจ แม่ม่ายจงเมตตา
ใครประณามต่ำช้า ก็ยังศรัทธา แม่ม่าย
(ดนตรี)
...อยาก รักแม่ม่าย ถึงจะต่างวัยเดือนปี
จวบจนชีพนี้ ขอพร้อมยอมพลีมอบใจ
จะมี จะจน จะทนทำกิน ขอยุพิน อย่าหน่าย
รักจริงใจแน่ไม่แชเหลวไหล
เชื่อนะแม่ม่ายคนงาม