ด้วยรักและผูกพัน คอร์ด Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ด้วยรักและผูกพัน ของ Bird ธงไชย และเนื้อร้องคำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์, ทำนอง/เรียบเรียง : จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

จะไปในทันใด จะไปยืนเคียงข้างเธอ ไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอ ให้เธอหมดความกังวลใจ จะไปในทันใด จะตรงไปจะใกล้ไกล ถ้าหากเป็นเธอจะรีบไป ให้เธอได้ความสบายใจ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • Asus4Chord Guitar Asus4
 • BmChord Guitar Bm
 • C#mChord Guitar C#m
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • Dmaj7Chord Guitar Dmaj7
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • Gsus4Chord Guitar Gsus4
คอร์ดเพลง ด้วยรักและผูกพัน Bird ธงไชย. And lyrics with chords guitar A,Asus4,Bm,E,F#m,C#m,Dmaj7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :A Asus4 A(3 Times)+Aหากเราต้องจาBmกกัน    E จากกันด้วยเAหตุใด
เก็บความคิดที่คBmล้ายกัน
  กับEความสัมพันธ์ที่ดีต่อAกันนั้นไว้
หากวันไหนที่Bmเธอ    E เกิดเจอะเจอAทุกข์ภัย
หากเธอนั้นเดือดBmร้อนใจ
จะเEป็นเรื่องใดที่ทำให้เAธอท้อแท้------------------------
*F#m ขอเพียงแต่เC#mขียนมา 
  Dmaj7  ขอเพียงส่งเEสียงมา จะไปหา
------------------------
** จะไAปในทันใด จะไปBmยืนเคียงข้างเธอ
ไปอยู่ดูEแลเป็นเพื่อนเธอ ให้เธอหมดAความกังวลใจ
จะไAปในทันใด จะตรงไBmปจะใกล้ไกล
  ถ้าหากเป็นเEธอจะรีบไป ให้เธอได้คAวามสบายใจ
------------------------
โปรดจงรู้ว่Bmามี       E อยู่ตรงนี้อีกAคน 
  กับชีวิตที่Bmวกวน จะEมีผู้คนกี่คนที่เAป็นมิตรแท้
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
BmจิตใจยังพEร้อมจะยินดี Bmกับรอยยิ้Eมที่เธอมี 
อยากF#mเห็นยิ้มที่C#mชื่นบาน อยากDmaj7เห็น    จากเEธอ
อยากให้เธอไBmด้มี       E สิ่งที่ดีเรื่อAยไป 
หากวันไหนเกิดBmทุกข์ภัย โปรดEจงมั่นใจ ฉันจะรีบ
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ด้วยรักและผูกพัน คอร์ด Bird ธงไชย

หากเราต้องจากกัน จากกันด้วยเหตุใด
เก็บความคิดที่คล้ายกัน
กับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้
หากวันไหนที่เธอ เกิดเจอะเจอทุกข์ภัย
หากเธอนั้นเดือดร้อนใจ
จะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้

* ขอเพียงแต่เขียนมา
ขอเพียงส่งเสียงมา จะไปหา

** จะไปในทันใด จะไปยืนเคียงข้างเธอ
ไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอ ให้เธอหมดความกังวลใจ
จะไปในทันใด จะตรงไปจะใกล้ไกล
ถ้าหากเป็นเธอจะรีบไป ให้เธอได้ความสบายใจ

โปรดจงรู้ว่ามี อยู่ตรงนี้อีกคน
กับชีวิตที่วกวน จะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้

(*, **)

จิตใจยังพร้อมจะยินดี กับรอยยิ้มที่เธอมี
อยากเห็นยิ้มที่ชื่นบาน อยากเห็น จากเธอ
อยากให้เธอได้มี สิ่งที่ดีเรื่อยไป
หากวันไหนเกิดทุกข์ภัย โปรดจงมั่นใจ ฉันจะรีบ

(**, **)