สักขีเจ้าพระยา คอร์ด เบิร์ด ธรรมรัตน์

คอร์ดเพลง สักขีเจ้าพระยา ของ เบิร์ด ธรรมรัตน์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : บูลย์สวัสดิ์ โฉมปราง, เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ช่วยบอกเขาหน่อย ว่าคนรอคอยกำลังเศร้าหมอง เพราะเฝ้าใฝ่ปอง ดวงพยอมคงมีเยื่อใย โอ้เจ้าพระยาจงเป็นสักขี อันตัวฉันนี้จะขอรักมั่น
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง สักขีเจ้าพระยา เบิร์ด ธรรมรัตน์. And lyrics with chords guitar F,C,Am,Bb,B,Dm,Gm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :F CF Am Bb BCF+FFDmDmGmCFFโอ้เจ้าพระยาไหลมาแต่ไFกล
   งามเหนือใครขวัญใจDmงามหล้า
โอ้เจ้าพระGmยา       C ช่วยตอบวาจาข้าไFด้ไหม  C------------------------
* โอ้เจ้าพระยาตอบข้าสักFที
   อันตัวฉันนี้ต้องตรมหDmมองไหม้
เพราะว่าหัGmวใจ      C ฉันเฝ้าอาลัยต่อเธอFคนนั้นC
------------------------
** ช่วยบอกเขาหFน่อย
   ว่าคนรอคอยกำลังDmเศร้าหมอง
เพราะเฝ้าใฝ่Gmปอง    C ดวงพยอมคงมีเFยื่อใยC
------------------------
*** โอ้เจ้าพระยาจงเป็นสักFขี อันตัวฉันนี้จะขอDmรักมั่น
ต่อเธอคนGmนั้น
       C  ขอสัญญามั่นต่อเจ้าFพระยา Am          Bb         B      C
Instru :FFDmDmGmCFF
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. ***
 5.  )
Outro :BbCF
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง สักขีเจ้าพระยา คอร์ด เบิร์ด ธรรมรัตน์

โอ้เจ้าพระยาไหลมาแต่ไกล
งามเหนือใครขวัญใจงามหล้า
โอ้เจ้าพระยา ช่วยตอบวาจาข้าได้ไหม

* โอ้เจ้าพระยาตอบข้าสักที
อันตัวฉันนี้ต้องตรมหมองไหม้
เพราะว่าหัวใจ ฉันเฝ้าอาลัยต่อเธอคนนั้น

** ช่วยบอกเขาหน่อย
ว่าคนรอคอยกำลังเศร้าหมอง
เพราะเฝ้าใฝ่ปอง ดวงพยอมคงมีเยื่อใย

*** โอ้เจ้าพระยาจงเป็นสักขี อันตัวฉันนี้จะขอรักมั่น
ต่อเธอคนนั้น ขอสัญญามั่นต่อเจ้าพระยา

(*, **, ***)