โบว์รักสีดำ คอร์ด พี สะเดิด

คอร์ดเพลง โบว์รักสีดำ ของ พี สะเดิด และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

จากงานวันออกพรรษา ผ่านมาสีหน้าไม่ผ่อง สัญญาไม่เป็นสัญญา พบดอกฟ้าเลยลืมดอกฟักทอง ไม่หันมาเหลียวเกี่ยวข้อง โบว์ผูกใจน้องเป็นโบว์รักสีดำ ลืมคำหมั่นล่ะสัญญาบอกว่า

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง โบว์รักสีดำ พี สะเดิด. And lyrics with chords guitar Am,Dm,E,Em,C,G,Cm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AmAmDmDmEAm+Am (4 Times)วันAmงานเทศกาลผ่านมา แค่ปี กว่า Em ๆ ไม่น่าลืมAmกัน
ในงานวันออกพรรษา สัญญาว่าจะรักCมั่น
จุดAmธูปเวียนเทียนร่วมCกัน อธิGฐานจะรักมั่นภิAmรมณ์
พี่มีของขวัญให้มา เป็นผ้าเช็ดหน้า กับโบว์ผูกผม
พี่ผูกโบว์ให้น้อง ตามองว่าสวยคำDmชม
น้องอายหน้าแดงนั่งAmก้ม หลบสายตาGคม เมื่อพี่จ้องAmมอง
จากAmงานวันออกพรรษา ผ่านมาสีหน้าไม่ผ่อง
สัญญาไม่เป็นสัญDmญา พบดอกCฟ้าเลยลืมดอกฟักDmทอง   
ไม่Amหันมาเหลียวเกี่ยวข้อง โบว์ผูกใจGน้องเป็นโบว์รักAmสีดำInstru :Am (4 Times)Am ลืมคำหมั่นล่ะสัญญาบอกว่า ลืมคำหมั่นล่ะสัญญาบอกว่า
ออกพรรษานั่นแล้ว ซิขอละน้องแต่งงาน
คืนสู่บ้านสิขอแต่งเป็นเอา บทสำเนาสำนวนม่วนหูฟังแล้ว
เสียงยังแว่วล่ะติดหูน้องอยู่
เสียงยังแว่วล่ะติดหูน้องอยู่ คันพี่บอกให้ฮู้เป็นวันน้องชื่นใจ
ผูกรักไว้ด้วยโบว์รักสีดำ
เลยบ่จดจำเอาล่ะใส่ใจชายนั้น------------------------ถึงวันนัดหมายชายAmมา เลยไม่เห็นหน้า เหมือนว่าความฝัน
จะมองหนุ่มไหน ก็ไม่เหมือนหนุ่มคนDmนั้น
มีหนุ่มเข้ามาติดCพัน แต่ว่าGฉันไม่พลันสายAmตา 
ว่าน้องหยิ่ง ที่จริงไม่ใช่ดอกหนา 
ด้วยใจฉันรักมั่นไม่เสื่อมศรัทDmธา 
ยังจำล่ะคำมั่นสัญCญา ตราบชีGวานี้ยังจดAmจำ
มองดูโบว์ผูกAmผม เป็นปมโบว์สีชมพู 
แต่โบว์ผูกใจหนู ทำไมล่ะเป็นโบว์สีดำ
ผูกไม่มีทางแก้ รักแท้แต่เขาไม่Dmจำ 
เพียงครึ่งข้อครึ่งCคำ ของสัญGญายังหาไCmม่เจอ
Instru :Am (4 Times)Amคนคอยเก้อละเมอหาหว้าเหว่
คนคอยเก้อละเมอหาหว้าเหว่
อุกใจเด้ บัดยามคิดฮอดหน้า
ซิไปล่ะท่าอยู่ไส นอนบ่ได้ไข้รักมันกิน
น้ำตารินตกหมอน บ่อนนอนเป็นเปื้อน------------------------จากเดือนเลื่อนไปเป็นAmปี สิ้นปีก็ไม่มีความหวัง
  อักษรรักปักผ้าเช็ดหน้าก็Dmยัง
รูปหัวใจปักกCลาง หัวใจคู่Gดูช้ำทุกAmคืน ของฝากจากเขา
ให้เราว่ารักหมดใจ แต่ทำไม ใจเขาไปรักคนCอื่น
โบว์ผูกAmผม ผ้าเช็ดหน้าน้องขอส่งDmคืน
  เอาไปให้หญิงคนGอื่น สำหรับEmน้องไม่ต้องมาAmสน
Instru :Am (4 Times)Amรักปนนี่ความเจ็บความช้ำ รักปนนี่ความเจ็บความช้ำ
โบว์รักสีดำทำน้องหมองหม่น
ส่งคืนคนบอกลบให้เกลี้ยง เสียงเว้าบ่จื่อจำ
น้องมันซำคนโซโตจ่อย รักเขาหลงคอยหัวใจกลุ้ม
Outro :Am (8 Times)
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง โบว์รักสีดำ คอร์ด พี สะเดิด

วันงานเทศกาลผ่านมา แค่ปี กว่า ๆ ไม่น่าลืมกัน
ในงานวันออกพรรษา สัญญาว่าจะรักมั่น
จุดธูปเวียนเทียนร่วมกัน อธิฐานจะรักมั่นภิรมณ์

พี่มีของขวัญให้มา เป็นผ้าเช็ดหน้า กับโบว์ผูกผม
พี่ผูกโบว์ให้น้อง ตามองว่าสวยคำชม
น้องอายหน้าแดงนั่งก้ม หลบสายตาคม เมื่อพี่จ้องมอง

จากงานวันออกพรรษา ผ่านมาสีหน้าไม่ผ่อง
สัญญาไม่เป็นสัญญา พบดอกฟ้าเลยลืมดอกฟักทอง
ไม่หันมาเหลียวเกี่ยวข้อง โบว์ผูกใจน้องเป็นโบว์รักสีดำ

ลืมคำหมั่นล่ะสัญญาบอกว่า ลืมคำหมั่นล่ะสัญญาบอกว่า ออกพรรษานั่นแล้ว ซิขอละน้องแต่งงาน คืนสู่บ้านสิขอแต่งเป็นเอา บทสำเนาสำนวนม่วนหูฟังแล้ว เสียงยังแว่วล่ะติดหูน้องอยู่ เสียงยังแว่วล่ะติดหูน้องอยู่ คันพี่บอกให้ฮู้เป็นวันน้องชื่นใจ ผูกรักไว้ด้วยโบว์รักสีดำ
เลยบ่จดจำเอาล่ะใส่ใจชายนั้น

ถึงวันนัดหมายชายมา เลยไม่เห็นหน้า เหมือนว่าความฝัน
จะมองหนุ่มไหน ก็ไม่เหมือนหนุ่มคนนั้น
มีหนุ่มเข้ามาติดพัน แต่ว่าฉันไม่พลันสายตา
ว่าน้องหยิ่ง ที่จริงไม่ใช่ดอกหนา
ด้วยใจฉันรักมั่นไม่เสื่อมศรัทธา
ยังจำล่ะคำมั่นสัญญา ตราบชีวานี้ยังจดจำ
มองดูโบว์ผูกผม เป็นปมโบว์สีชมพู
แต่โบว์ผูกใจหนู ทำไมล่ะเป็นโบว์สีดำ
ผูกไม่มีทางแก้ รักแท้แต่เขาไม่จำ
เพียงครึ่งข้อครึ่งคำ ของสัญญายังหาไม่เจอ

คนคอยเก้อละเมอหาหว้าเหว่ คนคอยเก้อละเมอหาหว้าเหว่ อุกใจเด้ บัดยามคิดฮอดหน้า ซิไปล่ะท่าอยู่ไส นอนบ่ได้ไข้รักมันกิน น้ำตารินตกหมอน บ่อนนอนเป็นเปื้อน

จากเดือนเลื่อนไปเป็นปี สิ้นปีก็ไม่มีความหวัง
อักษรรักปักผ้าเช็ดหน้าก็ยัง
รูปหัวใจปักกลาง หัวใจคู่ดูช้ำทุกคืน
ของฝากจากเขา ให้เราว่ารักหมดใจ
แต่ทำไม ใจเขาไปรักคนอื่น
โบว์ผูกผม ผ้าเช็ดหน้าน้องขอส่งคืน
เอาไปให้หญิงคนอื่น สำหรับน้องไม่ต้องมาสน

รักปนนี่ความเจ็บความช้ำ รักปนนี่ความเจ็บความช้ำ โบว์รักสีดำทำน้องหมองหม่น ส่งคืนคนบอกลบให้เกลี้ยง เสียงเว้าบ่จื่อจำ น้องมันซำคนโซโตจ่อย รักเขาหลงคอยหัวใจกลุ้ม