ฟ้าคงสะใจ คอร์ด บิลลี่ โอแกน

คอร์ดเพลง ฟ้าคงสะใจ ของ บิลลี่ โอแกน และเนื้อร้องคำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค, ทำนอง/เรียบเรียง : สมชาย กฤษณะเศรณี

ฟ้าคงสะใจ คงพอใจที่ได้เห็นเราเลิกรา เห็นคนต้องเสียน้ำตา เห็นคนช้ำใจ คงจะเห็นเป็นความสะใจ อยู่ดีดี มีรักอยู่ แล้วจู่จู่ ต้องมาเลิกไป ก่อทำกรรม แต่ปางหนไหน

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ฟ้าคงสะใจ บิลลี่ โอแกน. And lyrics with chords guitar Dm,Gm,C,F,Bb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DmGmCFDmGmCDmFอยู่คนเCดียว ในDmสายลม  เพื่อจะBbข่ม  ให้CใจเยือกเDmย็น
FโชคชะCตา ไม่เDmคยละเว้น  ล้อกันBbเล่น ไม่เCป็นเวFลา------------------------Bb ฟ้า  Cคง สะDmใจ    คBbงพอใจที่ไCด้เห็นเราเลิกDmรา
Bb เห็น Cคน ที่Dmรัก      Cกัน  Bbมา  ต้องCลาร้างDmไป  
  Bb  คงจะเCห็นเป็นความสะDmใจInstru :DmGmCFDmGmCDmF อยู่ดี Cดี  มีรักDmอยู่  แล้วจู่ Bbจู่  ต้องCมาเลิกDmไป
F ก่อทำCกรรม แต่Dmปางหนไหน
  ฟ้าจึงBbได้แกล้งCกันตำFตา------------------------
*Bb ฟ้า  Cคง สะDmใจ      Bb คงพอใจที่ไCด้เห็นเราเลิDmกรา
Bbเห็น  Cคน  ต้องDmเสีย   Cน้ำ  Bbตา   เห็นCคนช้ำDmใจ    
  Bb  คงจะเCห็นเป็นความสะDmใจ
Instru :DmGmCFDmGmCDm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฟ้าคงสะใจ คอร์ด บิลลี่ โอแกน

อยู่คนเดียว ในสายลม
เพื่อจะข่ม ให้ใจเยือกเย็น
โชคชะตา ไม่เคยละเว้น
ล้อกันเล่น ไม่เป็นเวลา

ฟ้าคงสะใจ คงพอใจที่ได้เห็นเราเลิกรา
เห็นคนที่รักกันมา ต้องลาร้างไป
คงจะเห็นเป็นความสะใจ

อยู่ดีดี มีรักอยู่ แล้วจู่จู่ ต้องมาเลิกไป
ก่อทำกรรม แต่ปางหนไหน
ฟ้าจึงได้แกล้งกันตำตา

* ฟ้าคงสะใจ คงพอใจที่ได้เห็นเราเลิกรา
เห็นคนต้องเสียน้ำตา เห็นคนช้ำใจ
คงจะเห็นเป็นความสะใจ

(*, *)