ล่องแม่ปิง คอร์ด จรัล มโนเพชร

คอร์ดเพลง ล่องแม่ปิง ของ จรัล มโนเพชร และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ญ่าแม่ญิง เยือกเย็นสดใส... เหมือนน้ำแม่ปิง มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง สาวเอยสาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเคยซมซาน

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ล่องแม่ปิง จรัล มโนเพชร. And lyrics with chords guitar E,A,G#m,C#m,F#m,B,D

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :EAE AG#mC#mF#m BEADC#mF#mBดอกบัวEตอง นั้นบานอยู่บน ยอดAดอย  
ดอกเอื้องสามปEอย บ่เกยเบ่งAบาน บนลานG#mพื้นดิน
ไม้ใหญ่ไพC#mรสูง... นกยูง มาอยู่F#mกิน     
   B เสียงซึงสะEล้อ... จ๊อยซอ เสียงAพิณ
คู่กับแดนDดิน ของเวียง เจียงC#mใหม่
  สาวเจ้าควร ภูF#mมิใจ บ่ลืมว่าเฮา ลูกแม่ระBมิงค์------------------------
* คนงาม งEาม ต้องงามคู่ความเด่นAดี
  ต้องฮักศักดิ์Eศรี ของกุลสAตรี แม่ญ่าแG#mม่ญิง
เยือกเย็นสC#mดใส... เหมือนน้ำ แม่F#mปิง      
  B มั่นคงจริงEใจ... ฮักใคร ฮักจAริง
สาวเอย สาวเวียงDพิงค์ สาวเครือฟ้า เคยซมC#mซาน
อีกแม่สาวบัวF#mบาน นั่นคือนิ(B)ทาน สอนBใจ   (E)     
Instru :EAE AG#mC#mF#m BEADC#mF#mB
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :EAD BE
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ล่องแม่ปิง คอร์ด จรัล มโนเพชร

ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย
ดอกเอื้องสามปอย บ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน
ไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กิน
เสียงซึงสะล้อ..จ๊อยซอเสียงพิณ
คู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่
สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์

* คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี
ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ญ่าแม่ญิง
เยือกเย็นสดใส... เหมือนน้ำแม่ปิง
มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง
สาวเอยสาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเคยซมซาน
อีกแม่สาวบัวบาน... นั่นคือนิทานสอนใจ

(ซ้ำ *)