คนไม่มีสิทธิ์ คอร์ด Micro

คอร์ดเพลง คนไม่มีสิทธิ์ ของ Micro และเนื้อร้องคำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค, ทำนอง/เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร

คนอย่างเราต้องยอมอดทน ได้เกิดเป็นคนก็บุญนักหนา เธอไม่แลก็แล้วแต่ฟ้า สั่งลงมาให้เสียเธอไป คนอย่างเราไม่มีอุทธรณ์ จะเจ็บจะร้อนก็เก็บเอาไว้
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • B7Chord Guitar B7
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C/GChord Guitar C/G
 • C7Chord Guitar C7
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • Dsus4Chord Guitar Dsus4
 • E7Chord Guitar E7
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F/CChord Guitar F/C
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
 • Gsus4Chord Guitar Gsus4
คอร์ดเพลง คนไม่มีสิทธิ์ Micro. And lyrics with chords guitar G,C,Am,Dsus4,D,F,D7,Bm,C/G,B7,Em,G7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GCGC
* Gอยู่อย่างคน ไม่Cมีสิทธิ์ ก็Gผิดตั้งแต่วันที่เราเCกิด
Gจ็บอย่างไร ก็Cทนไปเถิด
จะAmเกิดอะไรก็ต้อDsus4งทน        D
(จะเFจ็บอย่างไร ก็จะD7ทน)  D      C      Bm
------------------------Gหากว่าเธอ สิ้C/Gนเยื่อใย ประโGยชน์อะไร ที่จะC/Gบ่น
Gอยู่อย่างดิน ต้องC/Gเจียมตน
  จAmะอดจะทน เพราะเข้Dsus4าใจ         D------------------------
** เมื่อB7เธอไม่รักก็ช่างEmเถิด  มันG7ถูกอยู่แล้วที่เธอไC
Gหากเป็นเรา ไม่Cถูกใจใคร
   ก็Amคงจะทำไป อย่างDนั้นเหมือนกัน
------------------------
*** Gคนอย่างเรา ต้องยCอมอดทน
   ได้D7เกิดเป็นคน ก็บุGญนักหนา
เธอไม่แล ก็แCล้วแต่ฟ้า Amสั่งลงมา ให้D7เสียเธอไป
Gคนอย่างเรา ไม่Cมีอุทธรณ์ จะD7เจ็บจะร้อน ก็เGก็บเอาไว้
(คนจะไป ก็Cคือต้องไป Am ดีแค่ไDหน ที่เCธอเคยมGอง)
(คนอย่างเรา ไม่Cมีอะไร
   ไม่มีAmสิทธิ์ มีเDสียง ได้เCพียงแค่มอGง)   C      G      C      G
Instru :B7EmG7CGC EmAmDsus4 D
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. ***, 
 4. *, 
 5. ***
 6.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คนไม่มีสิทธิ์ คอร์ด Micro

* อยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์ ก็ผิดตั้งแต่วันที่เราเกิด
เจ็บอย่างไรก็ทนไปเถิด จะเกิดอะไรก็ต้องทน
(จะเจ็บอย่างไรก็จะทน)

หากว่าเธอสิ้นเยื่อใย ประโยชน์อะไรที่จะบ่น
อยู่อย่างดินต้องเจียมตน จะอดจะทนเพราะเข้าใจ

** เมื่อเธอไม่รักก็ช่างเถิด มันถูกอยู่แล้วที่เธอไป
หากเป็นเราไม่ถูกใจใคร
ก็คงจะทำไปอย่างนั้นเหมือนกัน

*** คนอย่างเราต้องยอมอดทน
ได้เกิดเป็นคนก็บุญนักหนา
เธอไม่แลก็แล้วแต่ฟ้า สั่งลงมาให้เสียเธอไป
คนอย่างเราไม่มีอุทธรณ์ จะเจ็บจะร้อนก็เก็บเอาไว้
คนจะไปก็คือต้องไป ดีแค่ไหนที่เธอเคยมอง
(คนอย่างเราไม่มีอะไร
ไม่มีสิทธิ์มีเสียง ได้เพียงแค่มอง)

(ซ้ำ **, ***, *, ***)