สาวอีสานรอรัก คอร์ด ฝน ธนสุนทร

คอร์ดเพลง สาวอีสานรอรัก ของ ฝน ธนสุนทร และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สุมทุม ไผ่ริมบึง, เรียบเรียง : บุรินทร์ มาศงามเมือง

ใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่ เปิดประตูให้แล้วดวงใจ พี่อย่ามองว่าน้องต้อยต่ำ หากจะดำ ก็ดำแต่กาย สาวอีสานมองเหม่อ นอนละเมอเหม่อคอย
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง สาวอีสานรอรัก ฝน ธนสุนทร. And lyrics with chords guitar A,D,Bm,Em,G

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AAD AD+D(8 Times)ADน้องเป็นสาวขอนแDก่น 
  ยังบ่เคยมีแฟน บ้านอยู่แดนอีAสาน
น้องเป็นสาววัยDอ่อน 
  ได้แต่นอนตะแคง ยามเมื่อแลงฝันหAวาน
จะมีชายBmใด ไผเดต้องEmการ จะมีชายBmใด ไผเดต้องEmการ
หมายปองน้องBmนั่น แม้ต้องAการ จะคDอย------------------------สาวอีสานบ้านDป่า เช้าก็ไปทำนา  ค่ำแลงมาเหงาหAงอย
เขาว่าน้อง เป็นลDาว 
เป็นสาวเมือง อีสาน ใจน้องนั้น เลื่อนAลอย
จงเBmอ็นดู แน้เด้ออ้ายEmเด้อ จงปราBmนี น้องแน่จั๊กหEmน่อย
ฮักน้องบ่อยบ่Gอย พอน้องได้พAลอยดีDใจ   A       D------------------------
* ใจดวงเดียวที่น้องมีBmอยู่
  เปิดประตูให้แล้วดวDงใจ  A       D
พี่อย่ามองว่าน้องต้อยBmต่ำ หากจะดำ ก็ดำแต่กAาย
------------------------
** สาวอีสานมองเDหม่อ นอนละเมอเหม่อคอย 
ใจเลื่อนลอย คอยAหาย
เห็นเป็นลูกชาวDนา  อ้ายจึงบ่อยากจา
บ่อยากมาหมั้นหEmมาย
คอยแรมBmปี น้องนี้เอียงอEmาย
คอย Bm ๆ ๆ   น้องคอย จนEmอาย
คิดแคลงแหนงGหน่าย 
หรืออ้ายบ่อAยาก มาDแล   A       D 
Instru :D(8 Times)AD
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :AAD AD
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง สาวอีสานรอรัก คอร์ด ฝน ธนสุนทร

น้องเป็นสาวขอนแก่น
ยังบ่เคยมีแฟน บ้านอยู่แดนอีสาน
น้องเป็นสาววัยอ่อน
ได้แต่นอนตะแคง ยามเมื่อแลงฝันหวาน
จะมีชายใด ไผเดต้องการ จะมีชายใด
ไผเดต้องการ หมายปองน้องนั่น แม้ต้องการ จะคอย

สาวอีสานบ้านป่า เช้าก็ไปทำนา
ค่ำแลงมาเหงาหงอย เขาว่าน้อง เป็นลาว
เป็นสาวเมือง อีสาน ใจน้องนั้น เลื่อนลอย
จง เอ็นดู แน้เด้อ อ้ายเด้อ จง ปรานี น้อง แน่
จั๊กหน่อย ฮักน้องบ่อยบ่อย พอน้องได้พลอยดีใจ

* ใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่
เปิดประตูให้แล้วดวงใจ
พี่อย่ามองว่าน้องต้อยต่ำ หากจะดำ ก็ดำแต่กาย

** สาวอีสานมองเหม่อ นอนละเมอเหม่อคอย
ใจเลื่อนลอย คอยหาย เห็นเป็นลูกชาวนา
อ้ายจึงบ่อยากจา บ่อยากมาหมั้นหมาย
คอยแรมปี น้องนี้เอียงอาย คอย ๆ ๆ
น้องคอย จนอาย คิดแคลงแหนงหน่าย
หรืออ้ายบ่อยาก มาแล

(ซ้ำ *, **)